Hoppa till huvudinnehåll

Om Covid-19, viruset corona

Vad är corona?

Corona är ett virus.
Viruset kan göra folk sjuka.
De som bli sjuka
får en sjukdom.
Den heter covid-19.

Hur smittar viruset?

Viruset smittar lätt
mellan människor.
När en sjuk person nyser
eller hostar sprider sig viruset
med små droppar i luften.

Dropparna faller mot marken.
Men om du står nära
kan du få droppar på dig.
Då kan du bli smittad.

Det är lätt att få virus
på händerna.
Till exempel om du
tar på ett handtag till en dörr.

Därför ska du inte ta
på ditt ansikte med händerna.
Då kan viruset komma in
i kroppen genom
ögonen, näsan eller munnen.

Var kommer viruset ifrån?

Viruset startade i området
Wuhan i Kina. Där har
flest människor blivit sjuka.

Men nu har viruset
spridit sig till Sverige
och många andra länder.

Vilka symptom
ger sjukdomen?

De allra flesta får
en vanlig förkylning.
De kan få feber och hosta
och lite ont när de andas.

De flesta blir friska
ganska snabbt.
Men en del kan bli
allvarligt sjuka.

Några få personer riskerar att dö.
Det är ofta gamla människor.
Eller personer som redan
har problem med lungorna
eller hjärtat.

Därför är det viktigt
att inte träffa gamla personer
nu när viruset sprider sig.
Det gäller alla i Sverige.

Vad ska jag göra
om jag känner mig sjuk?

Stanna hemma.
Vänta tills du varit frisk
i två hela dagar.
Annars finns risk
att du smittar någon annan.
Den personen kan bli
allvarligt sjuk, även om du
bara är lite förkyld.

Folk som bara är lite sjuka
ska stanna hemma.
Det är inte säkert
att de är sjuka i corona.
Men det går inte att testa alla.

Vad ska jag göra
för att inte bli sjuk?

 • Tvätta händerna
  med tvål och vatten.
  Tvätta dem noga och ofta.
 • Ta inte i ansiktet
  med händerna.
 • Nys och hosta i ditt
  armveck. Inte i dina händer!
 • Krama inte någon.
  Ta inte någon i hand.
 • Var inte på en plats
  där det finns många människor.
 • Res inte till länder
  eller platser där många människor
  har blivit sjuka av viruset.
 • Om du känner dig sjuk
  kan du ringa 1177.
 • Om du har frågor om viruset
  ska du ringa 113 13.

 

Vad är lättläst?

Om du vill läsa lättläst
ska du titta efter symbolen
och texten för lättläst.

Du hittar symbolen längst upp
på vår webbplats.
Om du klickar på den
hittar du den information
som är skriven på lättläst.

Vem behöver lättläst?

Vi vet att många människor
har svårt att läsa.
25 procent av alla vuxna
människor i Sverige
har svårt att läsa.

Några exempel på de
som kan ha svårt
att läsa är:

Personer som har
svårt att läsa och skriva
som till exempel
dyslexi.
Nysvenskar.
Personer har svårt att
förstå eller tar längre
tid på sig att förstå.
Personer med
sjukdomen afasi.
Äldre med
sjukdomen demens.
Ovana läsare.
De som varit eller är
döva sedan de var barn.
Andra grupper som har
svårt med läsningen av
andra anledningar.

Flens kommuns förvaltningar

Flens kommun har många verksamheter
de är fördelade på så kallade förvaltningar.
Här kan du läsa om det viktigaste
som varje förvaltning arbetar med.

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen har hand om
barnomsorgsplaceringar,
val till grundskola och
gymnasiet.
De ansvarar för kommunens kulturutbud
och bibliotek.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ger service
till kommunstyrelsen, som är kommunens
politiska ledning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltnigen arbetar
med de planer som krävs när det
ska byggas något och ger bygglov.
Att vi ska ha en bra miljö
och säkra livsmedel.
De har ansvar för
gator, parker, parkering.
De ansvarar för kommunens badplatser,
idrottsanläggningar, småbåtshamnar och
ger stöd till föreningar.
Räddningstjänsten utför räddningsinsatser
vid olyckshändelser inom kommunen.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för
omsorg för äldre och funktionshindrade.
Stöd och rådgivning till barn,
ungdomar och vuxna. De ansvarar också för Vuxenutbildningen.

Vem bestämmer i kommunen?

Det är kommunfullmäktige som
bestämmer i kommunen.

I kommunfullmäktige bestämmer
politiker från de olika politiska
partierna.
Vid varje val röstar människorna i
Flens kommun på det parti de vill
ska bestämma.

I kommunfullmäktige finns det 45 platser.
De kallas för mandat.
Ett mandat är en plats och
en röst.
Hur många politiker från varje parti
som får vara med i kommunfullmäktige
beror på hur många röster varje
parti får i valet.

I Flens kommunfullmäktige har
Socialdemokraterna 14 mandat.
Sverigedemokraterna 9 mandat.
Moderaterna 7 mandat.
Centerpartiet 6 mandat.
Vänsterpartiet 4 mandat.
Liberalerna 2 mandat.
Kristdemokraterna 2 mandat.
Miljöpartiet 1 mandat.

Flens kommun styrs av en politisk
minoritet som består av partierna
Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och
Vänsterpartiet.
Det betyder att de
samarbetar och
tar beslut tillsammans.

Men de kan också behöva prata
med de andra partierna om sina
beslut, eftersom
de andra är fler till antalet.

Minoriteten har 19 mandat
tillsammans.
De andra partierna kallas oppositionen
och de har 26 mandat
tillsammans.

Kommunfullmäktige träffas
en gång i månaden.
Förutom på sommaren.
Du är välkommen att komma
och lyssna när politikerna
pratar.
Det går också att se
sändningar direkt på internet.

Så arbetar kommunen

Kommunen är uppdelad i förvaltningar
där personal arbetar som kallas tjänstemän.
Till varje förvaltning finns också
en nämnd med politiker som fattar de
politiska besluten om verksamheten.

Barnomsorg, skola och äldreomsorg är
en del av verksamheterna i
Flens kommun kommun.

Det finns en förvaltning som hjälper
dem som har det svårt,
till exempel inte kan
betala hyra och mat.
Eller har problem med
alkohol eller narkotika
och personer med funktionshinder.

Det finns också olika förvaltningar
som ansvarar för till exempel
miljö, gator och parker,
kommunens lokaler, kultur,
fritid och gymnasieskolor.

Kommunen ska också ordna så
att det finns gator, avlopp,
vatten att dricka
och att soporna blir hämtade.

Kommunen bestämmer även hur
personer som bor i kommunen får bygga.

För att sköta allt i kommunen
behövs pengar.
Alla som bor och jobbar i kommunen
betalar pengar till kommunen.
Dessa pengar kallas skatt.