Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Trafikregleringar under Malmamarken

Under Malmamarken i Malmköping kommer det att finnas vissa trafikregleringar som du bör vara medveten om om du planerar att ta bilen till marknaden. Var noga med att följa aktuell skyltning i området.

översiktbild malmköping

I samband med att en betydande mängd fordon förväntas röra sig genom bygden under Malmamarken har arrangörerna och Flens kommun kommit överens om att införa ett antal trafikregleringar. Dessa regler kommer att gälla under evenemanget för att säkerställa framkomlighet för utryckningsfordon samt för att underlätta för alla andra som behöver förflytta sig smidigt under de intensiva trafikdagarna. Var noga med att följa aktuell skyltning i området.

Observera följande: Från den 28 juli kl. 10:00 till den 30 juli kl. 19:00 kommer det att vara parkeringsförbud på sydvästra sidan av Landsvägsgatan.

Parkering kommer att finnas tillgängligt lite överallt, information och skyltning kommer att finnas på plats.

E-Mail: malmamarken@gmail.com

Telefon: +46 157 206 60

 

Sidan uppdaterad: 2023-11-29

Hittade du rätt information?