Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kommunen beviljar bygglov för lantligt placerade bostadshus

Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för tre enbostadshus.

kartöversikt över området där det ska byggas nytt

Det gäller fastigheterna Smedsta 3:7 utanför Malmköping, Bettna Ökna 2:3 i Bettna och Mellösa Vik 1:147 i Mellösa. Trenden fortsätter från förra året och visar på en ökad efterfrågan på attraktiva boendemiljöer på landsbygden.

- Det är verkligen en spännande tid för markägare, företag och kommun att dra nytta av denna trend och presentera användbar mark för potentiella boende, säger Åke Karlsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Nämnden i Flens kommun spelar en viktig roll genom att underlätta en smidig bygglovsprocess, vilket är avgörande för att främja tillväxten i området.Vi vill arbeta för att minska regelkrångel och främja landsbygdsutveckling.

Nämnden har även gett tillstånd för uppförandet av en kommunikationsmast vid vattentornet. Denna mast kommer att skapa utmärkta förutsättningar för 5G i Flens tätort och öppna upp för ytterligare tekniska framsteg. Detta är ett spännande steg framåt för Flen och ett bevis på att tillväxt och landsbygdsutveckling går hand i hand.

Vi ser fram emot att se hur bygglovet kan bli till ett positivt och berikande tillskott till Flens kommuns samhällsstruktur!

Bettna Ökna 2:3

kartöversikt över byggnadsområde

Mellösa Vik 1:147

kartöversikt över byggnadsområde

Smedsta 3:7

kartöversikt över byggnadsområde

Taggar:

bygglov

Sidan uppdaterad: 2024-03-01

Hittade du rätt information?