Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

LSS-boende vinner innovationspris

Genom innovativa insatser kring resursanvändning och en tydlig vision har Östertorps LSS-boende förbättrat sin verksamhets effektivitet och sänkt sina sjuktal med 80 procent.

ett pris delas ut av kommunchefen

Enhetschef för Östertorps LSS-boende, Jim Merkelin (till vänster) tog emot innovationspriset av Håkan Bergsten, kommunchef.

Genom sitt engagemang för verksamhetsförbättringar har Östertorps LSS-boende lyckats skapa en miljö som genomsyras av glädje, delaktighet, gemenskap och brukarfokus.Östertorp satte en tydlig vision och byggde sedan vidare på grunderna från Friska Flen. Genom nytänkande kring resursanvändning har de nått fantastiska resultat som belönas med kommunchefens innovationspris för 2023.

- Deras arbete är en hyllning till nytänkande och innovation och deras prestationer är inspirerar hela kommunen och är ett bevis för vad som kan uppnås genom visionärt ledarskap, teknik och engagemang för att förbättra människors livskvalitet, säger Håkan Bergsten, kommunchef i Flens kommun

 

För sitt framgångsrika utvecklingsarbete tilldelas Östertorps verksamhet 50 000 kronor att investera i aktiviteter som främjar medarbetarnas kompetens och ökad trivsel.