Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Ny förvaltningschef tar över rodret för barn,-utbildnings och kulturförvaltningen i Flens kommun

Den 1 juni tillträder Jaana Moberg sin tjänst som förvaltningschef för barn,-utbildnings- och kulturförvaltningen, då Lena Furén går i pension.

Kvinna står framför en tujahäck och ler in i kameran

Jaana kommer senast från Nyköpings kommun, där hon för närvarande innehar en ledande roll inom strategisk utveckling. Med en gedigen bakgrund inom skolvärlden och erfarenhet av att driva förändring och utveckling, är hon väl rustad för att axla sin nya roll. Hennes karriär spänner över flera befattningar inom den kommunala sektorn. Bland hennes meriter hittar vi bland annat rollerna som lärare, områdesrektor, ledningsstöd till områdesrektor för integrationsfrågor, processledare för organisationsförändring inom skolväsendet samt mångårig erfarenhet av kvalitetsutveckling på förvaltningsnivå. Med bred kompetens och en stark vilja att göra skillnad ser Jaana fram emot att bli en del av Flens kommun, för att tillsammans med politiker, medarbetare och kommuninvånare skapa en positiv och framgångsrik framtid.

Backar inte för utmaningar

Jaana är väl medveten om de utmaningar som både förvaltningen och kommunen står inför — det ekonomiska läget och en hög arbetslöshet för att nämna några faktorer. Hon poängterar dock att det också alltid går att se möjligheter.

- Jag ser fram emot den lilla kommunen, där möjlighet ges att arbeta tätare mot politiken men också över förvaltningsgränserna. Ju fler människor jag träffat i organisationen, desto mer hemma känner jag mig. Att ha en lösningsfokuserad inställning och att vara motiverad tror jag är avgörande för att lyckas. Det är också viktigt att vara ödmjuk och beredd att lära av andra för att förstå helheten.

Privat är Jaana ursprungligen från Gällivare, där hon även arbetat under stor del av sitt yrkesliv. Sedan ett par år tillbaka bor hon i Nyköping med make, två tonåringar och fyra katter.

- Jag jobbar redan nu på min blivande pensionärsimage som “crazy cat lady", avslutar Jaana skrattande.

Kommunchefens är nöjd med utfallet

- Jag är mycket nöjd och glad över att Jaana har valt att ansluta sig till oss här i Flens kommun, säger kommunchef Håkan Bergsten. Rekryteringsprocessen lockade många kompetenta kandidater, och Jaana gav ett mycket bra intryck redan under intervjuerna. Hon kunde tydligt beskriva sin syn på ledarskap och hur hon ser på kvalitetsarbete i verksamheten. Jag är övertygad om att hon kommer att axla rollen som förvaltningschef på ett utmärkt sätt och bidra till att driva hela kommunens framsteg, med tanke på hennes breda erfarenhet även utanför barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2024-04-05

Hittade du rätt information?