Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Nytt ställningstagande kring eldning av trädgårdsavfall

Vi har tidigare informerat om en ny lagstiftning i avfallsförordningen som började gälla i januari 2024. Ändringen i lagen påverkade bland annat eldning av trädgårdsavfall och innebar att du från och med i år antingen ska lämna ditt trädgårdsavfall till Frutorps återvinningscentral eller kompostera det hemma.

en person fyller en tunna med bioavfall

Naturvårdsverkets bedömning är att kommunen i sina avfallsföreskrifter kan tillåta eldning av trädgårds- eller parkavfall under vissa förutsättningar. Då frågan ses som principiellt viktig kommer beslut fattas av samhällsbyggnadsnämnden den 21 maj. Fram till dess är det tillåtet att elda trädgårdsavfall i enlighet med tidigare bestämmelser, det vill säga enbart under vecka 17.

Nedan framgår vad kommunens nuvarande föreskrifter säger kring eldning av trädgårdsavfall: 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
9 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan ska helt undvikas; kompostering ska ske i första hand. I de fall eldning sker är detta tillåtet endast vecka 17 och vecka 40 och kan förbjudas även under dessa tider om eldningen ger upphov till olägenhet för grannar.

Valborgsmässoeldar ska alltid anmälas till miljökontoret och räddningstjänsten för gemensam besiktning och yttrande. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Föreskrifter för avfallshantering
36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten utan särskild anmälan. Torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och i enlighet med gällande bestämmelser.

Frågor och svar

Ja, om du uppfyller de andra kraven gällande att det ska vara torrt material som inte kan komposteras och att det ej ger upphov till olägenhet för grannar.

Ja, om du sökt om polistillstånd i det fall det är en allmän sammankomst, samt har anmält elden till bygg och miljö via e-tjänsten:

Anmäl här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För handläggning av dispensansökan utgår en avgift som är fastställd av kommunen.

Taggar:

Eldningsförbud

Sidan uppdaterad: 2024-04-17

Hittade du rätt information?