Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Den 9 juni är det EU-val i Sverige

Söndag den 9 juni är det val till Europaparlamentet. I valet väljer du vilken kandidat eller parti som ska företräda dig i Europaparlamentet.

EU flagga med text i mitten EU val 2024

Så röstar du:

• Har du rösträtt får du ett röstkort på posten runt tre veckor före valet

• På ditt röstkort står det vilken vallokal du ska gå till

• Du behöver ta med dig en giltig id-handling till vallokalen

Den 9 juni är vallokalerna öppna mellan kl 08:00-21:00

 1. Flens västra: Aktivitetshuset Skjortan
 2. Flens norra: Folkets Hus Amazon
 3. Flens östra: Ålidens skola gymnastikhall
 4. Flens södra: Järnvägshotellet
 5. Flens centrum: Prins Wilhelm gymnasiet
 6. Hälleforsnäs: Folkets hus
 7. Mellösa: Mellösagården
 8. Malmköpings västra: Malmaskolan
 9. Malmköpings östra: Lägerhyddan
 10. Helgesta-Hyltinge: Folkets hus Sparreholm
 11. Bettna: Bettna skola gymnastikhall

Här hittar du vallokalerna i Flens kommun

Klicka på bilden för att zooma in (PDF-fil)

Karta över orter EU-val EU Val Karta

1. Flens västra: Aktivitetshuset Skjortan 2. Flens norra: Folkets Hus Amazon 3. Flens östra: Ålidens skola gymnastikhall 4. Flens södra: Järnvägshotellet 5. Flens centrum: Prins Wilhelm gymnasiet 6. Hälleforsnäs: Folkets hus 7. Mellösa: Mellösagården 8. Malmköpings västra: Malmaskolan 9. Malmköpings östra: Lägerhyddan 10. Helgesta-Hyltinge: Folkets hus Sparreholm 11. Bettna: Bettna skola gymnastikhall

Förtidsröstning på valdagen kl 08:00-21:00

Stadshuset i Flen är röstningslokal för dem som inte har möjlighet att rösta i sin ordinarie vallokal. Din röst kommer då att skickas till din hemkommun och hanteras på onsdagsräkningen.

Förtidsröstning

Från och med onsdag den 22 maj kan du förtidsrösta i en valfri röstningslokal i hela landet. Glöm ej legitimation samt röstkort. Röstkortet används för att skicka din röst till det valdistrikt som du hör till i din kommun.

I Flens kommun kan du förtidsrösta här:

Har du inte fått ditt röstkort eller tappat bort det så kan du få ett dubblettröstkort utskrivet i Flens kommuns röstningslokaler eller kontakta valnämndens kansli på telefon 0157-43 01 50. Du kan även vända dig till länsstyrelsen eller valmyndigheten för att få ett dubblettröstkort.

 

Tabell över vallokaler och tider

Datum

Plats/ tid

Plats/ tid


Flen, Järnvägshotellet

Malmköping, Lägerhyddan

22 maj

kl 10:00 -17:00

kl 09:00-12:00

23 maj

kl 10:00-17:00

kl 09:00-12:00

24 maj

kl 10:00-17:00

Stängt

25 maj

kl 10:00-13:00

Stängt

26 maj

kl 10:00-13:00

kl 10:00-13:00

27 maj

kl 10:00-17:00

Stängt

28 maj

kl 10:00-13:00

16:00-19:00

kl 09:00-12:00

29 maj

kl 10:00-17:00

kl 15:00-19:00

30 maj

kl 10:00-17:00

kl 09:00-12:00

31 maj

kl 10:00-13:00

16:00-19:00

Stängt

1 juni

kl 10:00-13:00

kl 10:00-13:00

2 juni

kl 10:00-13:00

Stängt

3 juni

kl 10:00-13:00

16:00-19:00

kl 15:00-19:00

4 juni

kl 10:00-13:00

16:00-19:00

kl 09:00-12:00

5 juni

kl 10:00-17:00

kl 15:00-19:00

6 juni

kl 10:00-13:00

Stängt

8 juni

kl 10:00-13:00

Stängt

9 juni

Flen stadshuset

kl 8:00-21:00

 

Stängt

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en röstningslokal. Du kan göra i ordning din röst tidigast 16 maj, budet kan lämna din röst när förtidsröstningen öppnar den 22 maj. För att budrösta behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud. Det finns tillgängligt i alla röstnings- och vallokaler samt hos valnämndens kansli 0157-43 01 50 eller på valpplysningen 020-825 825

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

• sjukdom

• ålder

• funktionsnedsättning

• intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt

• om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Bara vissa personer får vara bud

Budet ska vara minst 18 år gammal.

Följande personer kan vara bud:

• din make, maka eller sambo

• din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon

• de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter

• lantbrevbärare

• anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Karta till vallokaler förtidsröstning

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, har Flens kommun en ambulerande röstmottagning vardagar mellan kl 10.00 – 15.00

Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en röstningslokal. Röstmottagarna har valsedlar och kuvert med sig.

Vid behov av ambulerande röstmottagare ringer du 0157-43 01 51 och bokar en tid mellan 08:00-15:00

Mer information om valet finns på www.val.se.

Hos Valmyndigheten (val.se) kan du läsa mer om EU-valet 2024, se vilka partier och kandidater du kan rösta på samt få information på fler språk.

Faktaruta:

Vart femte år väljer EU:s medborgare över 700 ledamöter till Europaparlamentet, som är det enda EU-organ som väljs direkt av EU:s medborgare. De valda ledamöterna sätter viktiga politiska frågor i fokus och utformar lagar som påverkar vårt dagliga liv. Europaparlamentet är ett av EU:s två lagstiftande organ. De godkänner EU:s budget och granskar hur pengarna används, samt väljer EU-kommissionens ordförande.

Taggar:

EU val
eu val 2024

Sidan uppdaterad: 2024-05-17

Hittade du rätt information?