Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Påverka näringslivsklimatet i kommunen

Delta i en workshop för det fortsatta arbetet med förbättrat näringslivsklimat.

en graf som visar företagsklimatet

11 juni 08:30-12:00 Lilla Manschetten, aktivitetshuset Skjortan i Flen.

Syftet med dagen är att skapa en gemensam bild av vägen till ett förbättrat näringslivsklimat. Svenskt näringsliv deltar och modererar workshopen som kommer ta avstamp i senaste NKI-rankingen (nöjd kund-index) och enkätsvaren från Svenskt näringsliv. Välkommen!

Sidan uppdaterad: 2024-05-22

Hittade du rätt information?