Hoppa till huvudinnehåll

Anslagstavla

Det här är Flens kommuns officiella anslagstavla. Här finner ni anslagsbevis, kallelser och kungörelser.

Kommunstyrelsens protokoll

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-10-11
Datum för anslagets uppsättande: 2021-10-14
Datum för anslagets nedtagande: 2021-11-05
Paragrafer: 110-127

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2021-10-06
Datum för anslagets uppsättande: 2021-10-13
Datum för anslagets nedtagande: 2021-11-04
Paragrafer: 289-308

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen.

Socialnämndens protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-29
Datum för anslagets uppsättande: 2021-10-08
Datum för anslagets nedtagande: 2021-11-01
Paragrafer: 71-81

Länk till protokollet:

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2021-10-06
Datum för anslagets uppsättande: 2021-10-06
Datum för anslagets nedtagande: 2021-10-27
Paragrafer: 287-288

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-28
Datum för anslagets uppsättande: 2021-10-05
Datum för anslagets nedtagande: 2021-10-27
Paragrafer:  95-110

Länk till protokollet:

Kommunfullmäktiges protokoll

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-09-20
Datum för anslagets uppsättande: 2021-10-01
Datum för anslagets nedtagande: 2021-10-25
Paragrafer:  76-99

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Datum för anslagets uppsättande: 2021-09-29
Datum för anslagets nedtagande: 2021-10-21
Paragrafer: 79-94

Socialnämndens protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-29
Datum för anslagets uppsättande: 2021-09-29
Datum för anslagets nedtagande: 2021-10-20
Paragrafer: 69-70

Länk till protokollet:

Överförmyndarnämndens protokoll

Organ: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-24
Datum för anslagets uppsättande: 2021-09-29
Datum för anslagets nedtagande: 2021-10-26
Paragrafer: 35-41

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2021-09-22
Datum för anslagets uppsättande: 2021-09-29
Datum för anslagets nedtagande: 2021-10-20
Paragrafer: 275-286

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen.

Barn-, utbildnings- och kulturnämndens protokoll

Organ: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-23
Datum för anslagets uppsättande: 2021-09-29
Datum för anslagets nedtagande: 2021-10-25
Paragrafer: 76-87

Överförmyndarnämndens mottagningstid

Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress: Sveavägen 1, Flen

Telefonnummer: 0157-43 00 70, alternativt 0157-43 00 00 (växel)

Telefontid: måndag, onsdag, torsdag 09:30-11:30, tisdag 13:00-15:00

E-post: overformyndaren@flen. se

Mer information finns på: Överförmyndarförvaltningen

 • Överklaga beslut

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär). Läs mer här.

 • Vad är vad?

  Anslag

  publiceras till exempel justerade protokoll, information om mottagnings- och telefontider för överförmyndaren etc.

  Kallelser

  Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar.

  Kungörelse

  En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Du kan sortera på typ av anslag genom att klicka på de färgade knapparna nedan.