Hoppa till huvudinnehåll

Anslagstavla

Det här är Flens kommuns officiella anslagstavla. Här finner ni anslagsbevis, kallelser och kungörelser.

Kommunstyrelsens protokoll

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-01-13
Datum för anslagets uppsättande: 2020-01-16
Datum för anslagets nedtagande: 2020-02-09
Paragrafer: 1-12

Länk till protokollet: 

Överförmyndarnämndens protokoll

Organ: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-01-14
Datum för anslagets uppsättande: 2020-01-14
Datum för anslagets nedtagande: 2020-02-07
Paragrafer: 1-5

Socialnämndens socialutskott

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2020-01-08
Datum för anslagets uppsättande: 2020-01-13
Datum för anslagets nedtagande: 2020-02-04
Paragrafer: 7-15

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Socialnämndens socialutskott

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2020-01-08
Datum för anslagets uppsättande: 2020-01-08
Datum för anslagets nedtagande: 2020-01-30
Paragrafer: 1-6

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Överförmyndarnämndens mottagningstid

Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress: Sveavägen 1, Flen

Telefonnummer: 0157-43 00 70, alternativt 0157-43 00 00 (växel)

Telefontid: måndag-torsdag 09:30-11:30

E-post: overformyndaren@flen. se

Mer information finns på: Överförmyndarförvaltningen

Kommunfullmäktiges protokoll

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-12-12
Datum för anslagets uppsättande: 2019-12-23
Datum för anslagets nedtagande: 2020-01-24
Paragrafer: 126-143
Kommunal författning: § 126 Revidering av ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB, § 127 Revidering av reglemente för
kommunstyrelsen och nämnderna i Flens kommun, § 128 Förlängning av giltighetstid för plan för Flens kommuns
krisberedskapsarbete 2017-2019, § 130 Revidering av arvodesreglemente för Flens kommun, § 133 Idrottspolitiskt program för Flens kommun 2020-2023

 • Överklaga beslut

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär). Läs mer här.

 • Vad är vad?

  Anslag

  publiceras till exempel justerade protokoll, information om mottagnings- och telefontider för överförmyndaren etc.

  Kallelser

  Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar.

  Kungörelse

  En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Du kan sortera på typ av anslag genom att klicka på de färgade knapparna nedan.