Hoppa till huvudinnehåll

Anslagstavla

Det här är Flens kommuns officiella anslagstavla. Här finner ni anslagsbevis, kallelser och kungörelser.

Barn-, utbildnings- och kulturnämndens protokoll

Organ: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-26
Datum för anslags uppsättande: 2023-02-01
Datum för anslags nedtagande: 2023-02-22
Paragrafer: 1-9

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-25
Datum för anslags uppsättande: 2023-01-31
Datum för anslags nedtagande: 2023-02-22
Paragrafer: 1-9

Länk till protokollet:

Kommunfullmäktiges protokoll

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2023-01-30
Datum för anslags uppsättande: 2023-01-31
Datum för anslags nedtagande: 2023-02-22
Paragrafer: 1

Social- och arbetsmarknadsnämndens socialutskott protokoll

Organ: Social- och arbetsmarknadsnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2023-01-25
Datum för anslags uppsättande: 2023-01-27
Datum för anslags nedtagande: 2023-02-18
Paragrafer: 5-10

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2023-01-23
Datum för anslags uppsättande: 2023-01-26
Datum för anslags nedtagande: 2023-02-17
Paragrafer: 1-8

Vård- och omsorgsnämndens protokoll

Organ: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-18
Datum för anslags uppsättande: 2023-01-19
Datum för anslags nedtagande: 2023-02-10
Paragrafer: 6

Kommunstyrelsens protokoll

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-09
Datum för anslags uppsättande: 2023-01-12
Datum för anslags nedtagande: 2023-02-03
Paragrafer: 1-8

Social- och arbetsmarknadsnämndens extra socialutskott protokoll

Organ: Social- och arbetsmarknadsnämndens extra socialutskott
Sammanträdesdatum: 2023-01-13
Datum för anslags uppsättande: 2023-01-13
Datum för anslags nedtagande: 2023-02-04
Paragrafer: 4

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen.

Social- och arbetsmarknadsnämndens socialutskott protokoll

Organ: Social- och arbetsmarknadsnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2023-01-11
Datum för anslags uppsättande: 2023-01-11
Datum för anslags nedtagande: 2023-02-02
Paragrafer: 1-3

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen.

Politisk församling: Gemensamma patientnämnden
Dag för sammanträdet: 8 september 2022
Dag för protokollets justering: 22 september 2022
Justerade paragrafer: §§ 10-15
Publicerades på Regionens anslagstavla: 2022-09-23
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2022-10-15

Gemensamma patientnämndens protokoll

 

Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Överförmyndarnämndens mottagningstid

Överförmyndarnämndens mottagningstider 2022

Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress: Sveavägen 1, Flen

Telefonnummer: 0157-43 00 70, alternativt 0157-43 00 00 (växel)

Telefontid: måndag, onsdag och torsdag kl. 09:30-11:30, tisdag kl. 13:00-15:00

E-post: overformyndaren@flen.se

Kungörelse flyttning av fordon

Organ: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum för kungörelsens uppsättande: 2023-02-01
Datum för kungörelsens nedtagning: 2023-02-23

 • Överklaga beslut

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär). Läs mer här.

 • Vad är vad?

  Anslag

  publiceras till exempel justerade protokoll, information om mottagnings- och telefontider för överförmyndaren etc.

  Kallelser

  Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar.

  Kungörelse

  En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Du kan sortera på typ av anslag genom att klicka på de färgade knapparna nedan.