Hoppa till huvudinnehåll

Anslagstavla

Det här är Flens kommuns officiella anslagstavla. Här finner ni anslagsbevis, kallelser och kungörelser.

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2021-03-03
Datum för anslagets uppsättande: 2021-03-03
Datum för anslagets nedtagande: 2021-03-25
Paragrafer: 50-53

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2021-02-17
Datum för anslagets uppsättande: 2021-02-24
Datum för anslagets nedtagande: 2021-03-17
Paragrafer: 36-49

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2021-02-15
Datum för anslagets uppsättande: 2021-02-18
Datum för anslagets nedtagande: 2021-03-15
Paragrafer: 1-12

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2021-02-17
Datum för anslagets uppsättande: 2021-02-17
Datum för anslagets nedtagande: 2021-03-10
Paragrafer: 35

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Barn-, utbildnings- och kulturnämndens protokoll

Organ: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-11
Datum för anslagets uppsättande: 2021-02-17
Datum för anslagets nedtagande: 2021-03-11
Paragrafer: 24-34

Kommunstyrelsens säkerhetsutskotts protokoll

Organ: Kommunstyrelsens säkerhetsutskott
Sammanträdesdatum: 2021-02-10
Datum för anslags uppsättande: 2021-02-16
Datum för anslags nedtagande: 2021-03-11
Paragrafer: 1

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Organ: Kommunstyrelsens personalutskott
Sammanträdesdatum: 2021-02-09
Datum för anslags uppsättande: 2021-02-16
Datum för anslags nedtagande: 2021-03-12
Paragrafer: 1-2

Överförmyndarnämndens protokoll

Organ: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-16
Datum för anslagets uppsättande: 2021-02-16
Datum för anslagets nedtagande: 2021-03-12
Paragrafer: 5 – 7

Överförmyndarnämndens mottagningstid

Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress: Sveavägen 1, Flen

Telefonnummer: 0157-43 00 70, alternativt 0157-43 00 00 (växel)

Telefontid: måndag, onsdag, torsdag 09:30-11:30, tisdag 13:00-15:00

E-post: overformyndaren@flen. se

Mer information finns på: Överförmyndarförvaltningen

Kungörelse flytt av fordon

Organ: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum för kungörelsens uppsättande: 2021-02-25
Datum för kungörelsens nedtagande: 2021-03-19

Länk till kungörelse: 

 • Överklaga beslut

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär). Läs mer här.

 • Vad är vad?

  Anslag

  publiceras till exempel justerade protokoll, information om mottagnings- och telefontider för överförmyndaren etc.

  Kallelser

  Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar.

  Kungörelse

  En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Du kan sortera på typ av anslag genom att klicka på de färgade knapparna nedan.