Hoppa till huvudinnehåll

Anslagstavla

Det här är Flens kommuns officiella anslagstavla. Här finner ni anslagsbevis, kallelser och kungörelser.

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum:
2021-05-12
Datum för anslagets uppsättande:
2021-05-12
Datum för anslagets nedtagande:
2021-06-02
Paragrafer:
138

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Kommunstyrelsens protokoll

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Datum för anslagets uppsättande: 2021-05-07
Datum för anslagets nedtagande: 2021-05-31
Paragrafer: 60-62

 

Kommunfullmäktiges protokoll

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-04-26
Datum för anslagets uppsättande: 2021-05-07
Datum för anslagets nedtagande: 2021-05-31
Paragrafer: 32-50

Socialnämndens extra socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens extra socialutskott
Sammanträdesdatum: 2021-05-07
Datum för anslagets uppsättande: 2021-05-07
Datum för anslagets nedtagande: 2021-05-28
Paragrafer: 137

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2021-04-28
Datum för anslagets uppsättande: 2021-05-07
Datum för anslagets nedtagande: 2021-05-28
Paragrafer: 120-136

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Barn-, utbildnings- och kulturnämndens protokoll

 

 

Organ: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-22
Datum för anslagets uppsättande: 2021-04-29
Datum för anslagets nedtagande: 2021-05-22
Paragrafer: 48-62

 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-20
Datum för anslagets uppsättande: 2021-04-28
Datum för anslagets nedtagande: 2021-05-20
Paragrafer: 28-44

Socialnämndens protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-21
Datum för anslagets uppsättande: 2021-04-28
Datum för anslagets nedtagande: 2021-05-20
Paragrafer: 26-41

Länk till protokollet:

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2021-04-28
Datum för anslagets uppsättande: 2021-04-28
Datum för anslagets nedtagande: 2021-05-20
Paragrafer: 115-119

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Överförmyndarnämndens protokoll

Organ: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-20
Datum för anslagets uppsättande: 2021-04-20
Datum för anslagets nedtagande: 2021-05-17
Paragrafer: 11-21

Överförmyndarnämndens mottagningstid

Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress: Sveavägen 1, Flen

Telefonnummer: 0157-43 00 70, alternativt 0157-43 00 00 (växel)

Telefontid: måndag, onsdag, torsdag 09:30-11:30, tisdag 13:00-15:00

E-post: overformyndaren@flen. se

Mer information finns på: Överförmyndarförvaltningen

 • Överklaga beslut

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär). Läs mer här.

 • Vad är vad?

  Anslag

  publiceras till exempel justerade protokoll, information om mottagnings- och telefontider för överförmyndaren etc.

  Kallelser

  Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar.

  Kungörelse

  En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Du kan sortera på typ av anslag genom att klicka på de färgade knapparna nedan.