Anslagstavla

Det här är Flens kommuns officiella anslagstavla. Här finner ni anslagsbevis, kallelser och kungörelser.

Kommunstyrelsens protokoll

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-09-09
Datum för anslags uppsättande: 2019-09-16
Datum för anslags nedtagande: 2019-10-09
Paragrafer: 107 – 121

Länk till protokollet:

Kommunfullmäktiges presidiums protokoll

Organ: Kommunfullmäktiges presidium
Sammanträdesdatum: 2019-09-13
Datum för anslags uppsättande: 2019-09-13
Datum för anslags nedtagande: 2019-10-09
Paragraf: 2

 

Kommunala pensionärsrådets protokoll

Organ: Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum:2019-09-02
Datum för anslags uppsättande: 2019-09-11
Datum för anslags nedtagande: 2019-10-02
Paragrafer: 3

Kommunfullmäktiges protokoll

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-08-29
Datum för anslagets uppsättande: 2019-09-09
Datum för anslagets nedtagande: 2019-10-04
Paragrafer: 69-83
Kommunal författning: § 71 Reviderat ägardirektiv för Flens Vatten och Avfall AB

Länk till protokollet: 

Socialnämndens protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-08-28
Datum för anslagets uppsättande: 2019-09-06
Datum för anslagets nedtagande: 2019-09-27
Paragrafer: 53-57

Länk till protokollet:

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-08-27
Datum för anslagets uppsättande: 2019-09-06
Datum för anslagets nedtagande: 2019-09-30
Paragrafer: 92-106

Socialnämndens socialutskott protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-08-28
Datum för anslagets uppsättande: 2019-09-06
Datum för anslagets nedtagande: 2019-09-27
Paragrafer: 202-211

Protokollet finns hos socialförvaltningen

Barn-, utbildnings- och kulturnämndens protokoll

Organ: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-08-22
Datum för anslagets uppsättande: 2019-09-04
Datum för anslagets nedtagande: 2019-09-30
Paragrafer:  72-84

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-08-26
Datum för anslagets uppsättande: 2019-08-29
Datum för anslagets nedtagande: 2019-09-23
Paragrafer: 71-82

Socialnämndens protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-08-28
Datum för anslagets uppsättande: 2019-08-28
Datum för anslagets nedtagande: 2019-09-18
Paragrafer: 52

Länk till protokollet: 

Kultur- och föreningsutskottets protokoll

Organ: Kultur- och föreningsutskottet
Sammanträdesdatum: 2019-08-22
Datum för anslagets uppsättande: 2019-08-28
Datum för anslaget nedtagande: 2019-09-23
Paragrafer: 17-22

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Organ: Kommunstyrelsens personalutskott
Sammanträdesdatum: 2019-08-20
Datum för anslagets uppsättande: 2019-08-26
Datum för anslagets nedtagande: 2019-09-18
Paragraf: 4

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Sammanträdesdatum: 2019-06-10
Datum för anslagets uppsättande: 2019-06-18
Datum för anslagets nedtagande: 2019-07-12
Paragrafer: 6-8

Länk till protokollet:

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, protokoll

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Sammanträdesdatum: 2019-05-07
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-14
Datum för anslagets nedtagande: 2019-06-07
Paragrafer: 6-7

Länk till protokollet:

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, protokoll

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Sammanträdesdatum: 2019-03-26
Datum för anslagets uppsättande: 2019-04-03
Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-26
Paragrafer: 1-5

Länk till protokollet:

Överförmyndarens mottagningstid

Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress: Sveavägen 1, Flen

Telefonnummer: 0157-43 00 70, alternativt 0157-43 00 00 (växel)

Telefontid: måndag-torsdag 10:00-12:00

E-post: overformyndaren@flen. se

Mer information finns på:  Överförmyndarförvaltningen

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning kallelse

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Sammanträdesdatum: 2019-09-17
Länk till kallelsen:

 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, kallelse

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum: 2019-03-26

Länk till kallelse:

Kungörelse om flyttning av fordon

Organ: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum för kungörelsens uppsättande: 2019-08-19
Datum för kungörelsens nedtagande: 2019-09-20

Länk till kungörelse:

 • Överklaga beslut

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär). Läs mer här.

 • Vad är vad?

  Anslag

  publiceras till exempel justerade protokoll, information om mottagnings- och telefontider för överförmyndaren etc.

  Kallelser

  Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar.

  Kungörelse

  En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Du kan sortera på typ av anslag genom att klicka på de färgade knapparna nedan.