Anslagstavla

Det här är Flens kommuns officiella anslagstavla. Här finner ni anslagsbevis, kallelser och kungörelser.

Socialnämnden protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-03-06
Datum för anslagets uppsättande: 2019-03-18
Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-10
Paragrafer:12-21

Länk till protokollet:

Kommunstyrelsens protokoll

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-03-11
Datum för anslagets uppsättande: 2019-03-18
Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-11
Paragrafer: 25-40

Länk till protokollet: 

Kultur- och föreningsutskottets protokoll

Organ: Kultur- och föreningsutskottet
Sammanträdesdatum: 2019-03-07
Datum för anslagets uppsättande: 2019-03-13
Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-08
Paragrafer: 1-6

Val- och jävsnämndens protokoll – Extra

Organ: Val- och jävsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-03-12
Datum för anslagets uppsättande: 2019-03-12
Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-03
Paragrafer: 12-16

Överförmyndarnämndens protokoll

Organ: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-03-05
Datum för anslagets uppsättande: 2019-03-11
Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-04
Paragrafer: 14-15

Kommunfullmäktiges protokoll

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-02-28
Datum för anslagets uppsättande: 2019-03-08
Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-01
Paragrafer: 9-16

Länk till protokollet: 

Underrättelse om detaljplan ute på granskning – Malmköping 2:111 (Malmaskolan)

Detaljplanområde: Malmköping 2:111
Granskningsperiod: 2019-03-07 – 2019-03-28
Synpunker lämnas till:

Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN

Eller till samhallsbyggnad@flen.se

Socialnämndens protokoll

Organ: Socialnämndens
Sammanträdesdatum: 2019-03-07
Datum för anslagets uppsättande: 2019-03-07
Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-29
Paragrafer: 11

Länk till protokollet: 

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2019-02-27
Datum för anslagets uppsättande: 2019-03-07
Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-28
Paragrafer: 34, 36-42

Protokollet finns hos socialförvaltningen

Socialnämndens socialutskott extra protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott extra
Sammanträdesdatum: 2019-03-06
Datum för anslagets uppsättande: 2019-03-07
Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-29
Paragrafer: 44

Protokollet finns hos socialförvaltningen

Kommunala pensionärsrådets protokoll

Organ: Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum: 2019-02-25
Datum för anslagets uppsättande: 2019-03-05
Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-27
Paragrafer:1-2

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-02-19
Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-26
Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-25
Paragrafer: 10-35

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-02-25
Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-27
Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-24
Paragrafer: 11-24

Socialnämndens socialutskott

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2019-02-27
Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-27
Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-22
Paragrafer: 34-35, 43

Protokollet finns hos socialförvaltningen

Brottsförebyggande rådets protokoll

Organ: Brottsförebyggande rådet
Sammanträdesdatum: 2019-02-15
Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-27
Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-22
Paragrafer: 1-13

 

Barn-, utbildnings- och kulturnämndens protokoll

Organ: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-02-14
Datum för anslagets uppsättande:  2019-02-25
Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-21
Paragrafer: 11 och 14-22

Samhällbyggnadsnämnden protokoll

Organ: Samhällbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-02-19
Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-21
Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-18
Paragrafer: 10

Länk till protokollet: 

Barn-, utbildnings- och kulturnämndens protokoll

Organ: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-02-14
Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-20
Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-18
Paragrafer: 12-13

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-01-22

Datum för anslags uppsättande: 2019-01-30

Datum för anslags nedtagande: 2019-02-28

Paragrafer: 2-9

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-01-08
Datum för anslagets uppsättande: 2019-01-08
Datum för anslagets nedtagande: 2019-02-09
Paragrafer: 1

Länkar till protokollet:

Samhällbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-11-20

Datum för anslags uppsättande: 2018-11-27

Datum för anslags nedtagande: 2018-12-20

Paragrafer: 154-166

Länk till protokollet:

Överförmyndarens mottagningstid

Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress: Sveavägen 1, Flen

Telefonnummer: 0157-43 00 70, alternativt 0157-43 00 00 (växel)

Telefontid: måndag-torsdag 10:00-12:00

E-post: overformyndaren@flen. se

Mer information finns på:  Överförmyndarförvaltningen

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, kallelse

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum: 2019-03-26

Länk till kallelse:

Flens Bostads AB kallelse till årsstämma

Organ: Flens Bostads AB
Sammanträdesdatum: 2019-03-25
Information: Sammanträdet är öppet för allmänheten

Socialnämndens kallelse

Organ: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-03-06

Länk till kallelsen:

Detaljplan som vunnit laga kraft – Malmköping 2:112 Heden

Detaljplan: Malmköping 2:112 Heden
Datum för laga kraft: 2019-03-11

Länk till kungörelsen: 

Kungörelse om flyttning av fordon

Organ:Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum för kungörelsens uppsättande: 2019-03-08
Datum för kungörelsens nedtagande: 2019-04-09

Länk till kungörelse:

Kungörelse om flyttning av fordon

Organ: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum för kungörelsens uppsättande: 2019-03-08
Datum för kungörelsens nedtagande: 2019-04-09

Länk till kungörelse:

Flyttning av fordon

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Datum för kungörelsens uppsättande: 2019-02-25

Datum för kungörelsens nedtagande: 2019-03-20

Länk till kungörelsen:

Flyttning av fordon

Organ: Samhällbyggnadsnämnden

Datum för kungörelsens uppsättande: 20190221

Datum för kungörelsens nedtagande:20190322

Länk till kungörelsen:

 • Överklaga beslut

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär). Läs mer här.

 • Vad är vad?

  Anslag

  publiceras till exempel justerade protokoll, information om mottagnings- och telefontider för överförmyndaren etc.

  Kallelser

  Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar.

  Kungörelse

  En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Du kan sortera på typ av anslag genom att klicka på de färgade knapparna nedan.