Anslagstavla

Det här är Flens kommuns officiella anslagstavla. Här finner ni anslagsbevis, kallelser och kungörelser.

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2019-07-09
Datum för anslags uppsättande: 2019-07-09
Datum för anslags nedtagande: 2019-07-30
Paragrafer: 183-186

Protokollet finns hos socialförvaltningen.

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Sammanträdesdatum: 2019-06-10
Datum för anslagets uppsättande: 2019-06-18
Datum för anslagets nedtagande: 2019-07-12
Paragrafer: 6-8

Länk till protokollet:

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, protokoll

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Sammanträdesdatum: 2019-05-07
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-14
Datum för anslagets nedtagande: 2019-06-07
Paragrafer: 6-7

Länk till protokollet:

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, protokoll

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Sammanträdesdatum: 2019-03-26
Datum för anslagets uppsättande: 2019-04-03
Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-26
Paragrafer: 1-5

Länk till protokollet:

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-02-19
Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-26
Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-25
Paragrafer: 10-35

Överförmyndarens mottagningstid

Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress: Sveavägen 1, Flen

Telefonnummer: 0157-43 00 70, alternativt 0157-43 00 00 (växel)

Telefontid: måndag-torsdag 10:00-12:00

E-post: overformyndaren@flen. se

Mer information finns på:  Överförmyndarförvaltningen

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, kallelse

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum: 2019-03-26

Länk till kallelse:

 • Överklaga beslut

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär). Läs mer här.

 • Vad är vad?

  Anslag

  publiceras till exempel justerade protokoll, information om mottagnings- och telefontider för överförmyndaren etc.

  Kallelser

  Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar.

  Kungörelse

  En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Du kan sortera på typ av anslag genom att klicka på de färgade knapparna nedan.

Sortera