Hoppa till huvudinnehåll

Anslagstavla

Det här är Flens kommuns officiella anslagstavla. Här finner ni anslagsbevis, kallelser och kungörelser.

Socialnämndens socialutskott protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2022-09-21
Datum för anslags uppsättande: 2022-09-21
Datum för anslags nedtagande: 2022-10-13
Paragrafer: 205-211

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen.

Kommunfullmäktiges presidiums protokoll

Organ: Kommunfullmäktiges presidium
Sammanträdesdatum: 2022-09-16
Datum för anslags uppsättande: 2022-09-16
Datum för anslags nedtagande: 2022-10-10
Paragrafer: 2

Socialnämndens socialutskott protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2022-09-07
Datum för anslags uppsättande: 2022-09-14
Datum för anslags nedtagande: 2022-10-06
Paragrafer: 196-204

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-08-30
Datum för anslagets uppsättande: 2022-09-08
Datum för anslagets nedtagande: 2022-09-29
Paragrafer: 75-84

Länk till protokollet:

Socialnämndens protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-08-31
Datum för anslagets uppsättande: 2022-09-07
Datum för anslagets nedtagande: 2022-09-29
Paragrafer: 56-64

Länk till protokollet: 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-05-24
Datum för anslagets uppsättande: 2022-06-02
Datum för anslagets nedtagande: 2022-06-22
Paragrafer: 49-63

Länk till protokollet:

Överförmyndarnämndens mottagningstid

Överförmyndarnämndens mottagningstider 2022

Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress: Sveavägen 1, Flen

Telefonnummer: 0157-43 00 70, alternativt 0157-43 00 00 (växel)

Telefontid: måndag, onsdag och torsdag kl. 09:30-11:30, tisdag kl. 13:00-15:00

E-post: overformyndaren@flen.se

Socialnämndens kallelse

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-28

Länk till kallelse: 

Kungörelse flytt av fordon

Organ: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum för kungörelsens uppsättande: 2022-08-04
Datum för kungörelsens nedtagning: 2022-08-04

Länk till kungörelse:

 

 

 • Överklaga beslut

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär). Läs mer här.

 • Vad är vad?

  Anslag

  publiceras till exempel justerade protokoll, information om mottagnings- och telefontider för överförmyndaren etc.

  Kallelser

  Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar.

  Kungörelse

  En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Du kan sortera på typ av anslag genom att klicka på de färgade knapparna nedan.