Anslagstavla

Det här är Flens kommuns officiella anslagstavla. Här finner ni anslagsbevis, kallelser och kungörelser.

Socialnämndens protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-05-24
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-24
Datum för anslagets nedtagande: 2019-06-15
Paragrafer: 31-33

Länk till protokollet: 

Barn-, utbildnings- och kulturnämndens protokoll

Organ: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-05-23
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-23
Datum för anslagets nedtagande: 2019-06-17
Paragrafer: 49-50

Socialnämndens socialutskott protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2019-05-21
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-21
Datum för anslagets nedtagande: 2019-06-12
Paragrafer: 102-103

Protokollet finns hos socialförvaltningen

Donationsstyrelsens protokoll

Organ: Donationsstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-05-08
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-16
Datum för anslagets nedtagande: 2019-06-10
Paragrafer: 1-16

Protokollet finns tillgängligt hos kommunstyrelsens kansli

Kultur- och föreningsutskottets protokoll

Organ: Kultur- och föreningsutskottet
Sammanträdesdatum: 2019-05-14
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-14
Datum för anslagets nedtagande: 2019-06-07
Paragrafer: 16

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, protokoll

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Sammanträdesdatum: 2019-05-07
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-14
Datum för anslagets nedtagande: 2019-06-07
Paragrafer: 6-7

Länk till protokollet:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-05-13
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-14
Datum för anslagets nedtagande: 2019-06-07
Paragrafer: 49-60

Kommunstyrelsens protokoll

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-05-06
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-13
Datum för anslagets nedtagande: 2019-06-08
Paragrafer: 61-77

Länk till protokollet:

Gemensamma patientnämndens protokoll

Organ: Gemensamma patientnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-04-24
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-10
Datum för anslagets nedtagande: 2019-06-01
Paragrafer: 6-13

 

Kommunstyrelsens säkerhetsutskotts protokoll

Organ: Kommunstyrelsens säkerhetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-05-06
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-10
Datum för anslagets nedtagande: 2019-06-03
Paragrafer: 2-3

Kommunala pensionärsrådet protokoll

Organ: Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum: 2019-04-29
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-08
Datum för anslagets nedtagande: 2019-05-29
Paragrafer:

Länk till protokollet:

Överförmyndarnämndens protokoll

Organ: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-05-07
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-07
Datum för anslagets nedtagande: 2019-05-31
Paragrafer: 28-29

Kommunstyrelsens protokoll

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-05-06
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-06 
Datum för anslagets nedtagande: 2019-05-30
Paragrafer: 60

Länk till protokollet:

Underrättelse om detaljplan ute på samråd – Strömmen 1:1

Detaljplanområde: Strömmen 1:1
Samrådsperiod: 2019-05-08 – 2019-05-31
Skriftliga synpunker lämnas till:

Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN

Eller till samhallsbyggnad@flen.se

 

Länk till annons:


Länk till planhandlingar:
Pågående planarbeten

Kommunfullmäktiges protokoll

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum:
2019-04-25
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-06
Datum för anslagets nedtagande: 2019-05-31
Paragrafer: 29-46

Länk till protokollet: 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-04-25
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-02
Datum för anslagets nedtagande: 2019-05-27
Paragrafer: 50-65

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, protokoll

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Sammanträdesdatum: 2019-03-26
Datum för anslagets uppsättande: 2019-04-03
Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-26
Paragrafer: 1-5

Länk till protokollet:

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-02-19
Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-26
Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-25
Paragrafer: 10-35

Överförmyndarens mottagningstid

Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress: Sveavägen 1, Flen

Telefonnummer: 0157-43 00 70, alternativt 0157-43 00 00 (växel)

Telefontid: måndag-torsdag 10:00-12:00

E-post: overformyndaren@flen. se

Mer information finns på:  Överförmyndarförvaltningen

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, kallelse

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum: 2019-03-26

Länk till kallelse:

 • Överklaga beslut

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär). Läs mer här.

 • Vad är vad?

  Anslag

  publiceras till exempel justerade protokoll, information om mottagnings- och telefontider för överförmyndaren etc.

  Kallelser

  Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar.

  Kungörelse

  En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Du kan sortera på typ av anslag genom att klicka på de färgade knapparna nedan.

Sortera