Hoppa till huvudinnehåll

Anslagstavla

Det här är Flens kommuns officiella anslagstavla. Här finner ni anslagsbevis, kallelser och kungörelser.

Barn-, utbildnings- och kulturnämndens protokoll

Organ: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-11-07
Datum för anslagets uppsättande: 2019-11-18
Datum för anslagets nedtagande: 2019-12-12
Paragrafer: 98-103

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-11-11
Datum för anslagets uppsättande: 2019-11-14
Datum för anslagets nedtagande: 2019-12-09
Paragrafer: 105-115

Överförmyndarnämndens protokoll

Organ: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-11-12
Datum för anslagets uppsättande: 2019-11-12
Datum för anslagets nedtagande: 2019-12-06
Paragrafer: 55-56

Kommunfullmäktiges protokoll

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-10-31
Datum för anslagets uppsättande: 2019-11-11
Datum för anslagets nedtagande: 2019-12-06
Paragrafer: 95 – 111

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2019-10-29
Datum för anslagets uppsättande: 2019-11-07
Datum för anslagets nedtagande: 2019-11-28
Paragrafer: 246-264

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Socialnämndens Protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-10-30
Datum för anslagets uppsättande: 2019-11-07
Datum för anslagets nedtagande: 2019-11-28
Paragrafer: 66-74

Länk till protokollet:

Kultur- och föreningsutskottets protokoll

Organ: Kultur- och föreningsutskottet
Sammanträdesdatum: 2019-11-04
Datum för anslagets uppsättande: 2019-11-07
Datum för anslagets nedtagande: 2019-12-02
Paragraf: 28

Kommunstyrelsens protokoll

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-11-04
Datum för anslagets uppsättande: 2019-11-06
Datum för anslagets nedtagande: 2019-11-29
Paragrafer: 140-151

Socialnämndens protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-10-30
Datum för anslagets uppsättande: 2019-10-30
Datum för anslagets nedtagande: 2019-11-20
Paragrafer: 64-65

Protokollet finns hos socialförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-10-22
Datum för anslagets uppsättande: 2019-10-29
Datum för anslagets nedtagande: 2019-11-19
Paragrafer: 124-135

Kommunstyrelsens säkerhetsutskotts protokoll

Organ: Kommunstyrelsens säkerhetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-10-18
Datum för anslagets uppsättande: 2019-10-28
Datum för anslagets nedtagande: 2019-11-21

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-10-22
Datum för anslagets uppsättande: 2019-10-22
Datum för anslagets nedtagande: 2019-11-19
Paragrafer: 124

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Sammanträdesdatum: 2019-09-17
Datum för anslags uppsättande: 2019-09-24
Datum för anslags nedtagande: 2019-10-18
Paragrafer: 11-13

Länk till protokollet:

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Sammanträdesdatum: 2019-06-10
Datum för anslagets uppsättande: 2019-06-18
Datum för anslagets nedtagande: 2019-07-12
Paragrafer: 6-8

Länk till protokollet:

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, protokoll

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Sammanträdesdatum: 2019-05-07
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-14
Datum för anslagets nedtagande: 2019-06-07
Paragrafer: 6-7

Länk till protokollet:

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, protokoll

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Sammanträdesdatum: 2019-03-26
Datum för anslagets uppsättande: 2019-04-03
Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-26
Paragrafer: 1-5

Länk till protokollet:

Överförmyndarens mottagningstid

Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress: Sveavägen 1, Flen

Telefonnummer: 0157-43 00 70, alternativt 0157-43 00 00 (växel)

Telefontid: måndag-torsdag 10:00-12:00

E-post: overformyndaren@flen. se

Mer information finns på:  Överförmyndarförvaltningen

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, kallelse

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum: 2019-11-26

Länk till kallelsen:

 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning kallelse

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Sammanträdesdatum: 2019-09-17
Länk till kallelsen:

 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, kallelse

Organ: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum: 2019-03-26

Länk till kallelse:

Kungörelse om samråd för detaljplan Malmsjöberg och Fållökna, Flens kommun

Organ: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum för anslagets uppsättande: 2019-11-14
Datum för anslagets nedtagande: 2019-12-16

Länk till kungörelse:

 • Överklaga beslut

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär). Läs mer här.

 • Vad är vad?

  Anslag

  publiceras till exempel justerade protokoll, information om mottagnings- och telefontider för överförmyndaren etc.

  Kallelser

  Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar.

  Kungörelse

  En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Du kan sortera på typ av anslag genom att klicka på de färgade knapparna nedan.