Anslagstavla

Det här är Flens kommuns officiella anslagstavla. Här finner ni anslagsbevis, kallelser och kungörelser.

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2018-11-14
Datum för anslagets uppsättande: 2018-11-15
Datum för anslagets nedtagande: 2018-12-07
Paragrafer: 332

Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.

Barn-, utbildnings- och kulturnämndens protokoll

Organ: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-11-08
Datum för anslagets uppsättande: 2018-11-16
Datum för anslagets nedtagande: 2018-12-10
Paragrafer: 78-89

Kommunstyrelsens protokoll

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-11-05
Datum för anslagets uppsättande: 2018-11-14
Datum för anslagets nedtagande: 2018-12-08
Paragrafer: 142-148

Länk till protokollet: 

Socialnämndens protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-10-31
Datum för anslagets uppsättande: 2018-11-09
Datum för anslagets nedtagande: 2018-12-01
Paragrafer: 79-87

 

Länk till protokollet: 

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2018-10-30
Datum för anslagets uppsättande: 2018-11-09
Datum för anslagets nedtagande: 2018-12-01
Paragrafer: 322-331

Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden protokoll

Organ: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-11-08
Datum för anslagets uppsättande: 2018-11-08
Datum för anslagets nedtagande: 2018-12-03
Paragrafer: 78-79

Kommunfullmäktiges protokoll

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-10-25
Datum för anslagets uppsättande: 2018-11-05
Datum för anslagets nedtagande: 2018-11-28
Paragrafer: 141 – 155

Länk till protokollet: 

Socialnämndens protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-10-31
Datum för anslagets uppsättande: 2018-10-31
Datum för anslagets nedtagande: 2018-11-22
Paragrafer: 78

Länk till protokollet: 

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2018-10-30
Datum för anslagets uppsättande: 2018-10-30
Datum för anslagets nedtagande: 2018-11-21
Paragrafer: 321

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-10-23

Datum för anslags uppsättande: 2018-10-29

Datum för anslags nedtagande: 2018-11-23

Paragrafer: 130 – 153

Överförmyndarens mottagningstid

Överförmyndarens kansli är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök. Brev till överförmyndaren kan, vid behov, lämnas i receptionen i stadshuset.

Besöksadress: Sveavägen 1, Flen

Telefontid: måndag-torsdag 10:00-12:00

E-post: overformyndaren@flen.se

Mer information finns på:  Överförmyndarförvaltningen

Kommunstyrelsens kallelse

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-11-26

Länk till kallelsen: 

Kungörelse om flyttning av fordon

Organ: Flens kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum för kungörelsens uppsättande: 2018-11-06
Datum för kungörelsens nedtagande: 2018-11-29

Länk till kungörelse:

Kungörelse om flyttning av fordon

Organ: Flens kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum för kungörelsens uppsättande: 2018-10-08
Datum för kungörelsens nedtagande: 2018-10-31

Länk till kungörelse:

 • Överklaga beslut

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär). Läs mer här.

 • Vad är vad?

  Anslag

  publiceras till exempel justerade protokoll, information om mottagnings- och telefontider för överförmyndaren etc.

  Kallelser

  Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar.

  Kungörelse

  En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Du kan sortera på typ av anslag genom att klicka på de färgade knapparna nedan.