Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality
Åtgärdat

Vägarbete på Rusthållsgatan i Malmköping

Detta arbete kommer ske under vecka 25.

Under vecka 25 kommer det alltså utföras vägarbete på Rusthållsgatan i Malmköping, vilket beräknas pågå mellan den 17 och 20 juni. Under denna period kommer biltrafik inte att kunna passera vid den markerade platsen på kartan, utan man måste därför välja en alternativ väg.

Sidan uppdaterad: 2024-06-24