Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Fågelinfluensa: Södermanlands län klassificerat som högriskområde

Enligt en nylig riskvärdering från Statens veterinärmedicinska anstalt har Södermanlands län klassificerats som ett högriskområde för fågelinfluensa från och med den 7 februari 2024.

Hönor i olika färger pickar i grönt gräs

Detta innebär att det finns särskilda regler som måste följas av alla som håller fjäderfä i länet för att förhindra smittspridning och skydda fåglarna från att drabbas av sjukdomen.

Orsakerna till den ökade risken inkluderar den ökade närvaron av flyttfåglar i området under kommande månader samt de fortsatt låga lufttemperaturerna.

Läs mer om detta på Länsstyrelsens webbplats: Länk till nyheten Länk till annan webbplats.

Vi uppmanar alla som är involverade i fjäderfäuppfödning att vara extra uppmärksamma och att följa de föreskrivna åtgärderna noggrant för att minimera risken för smittspridning.

Sidan uppdaterad: 2024-02-09

Hittade du rätt information?