Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Tävla om gamla Loftet i centrala Flen!

Fastigheten Östergård 2, även känd som Hotell Loftet, har en lång historia i Flens kommun. Belägen vid en av stadens infarter har fastigheten varit välkänd för både invånare och besökare under många år. Nu kan du som är byggentreprenör delta i en markanvisningstävling!

Kartbild över fastigheten Östergård 2

Kartbild över fastigheten Östergård 2

En markanvisningstävling är inledd

Kommunen bjuder nu in till en markanvisningstävling där olika byggentreprenörer ges en möjlighet att presentera sina idéer för hur fastigheten kan utvecklas och användas på ett sätt som gynnar samhället. Från och med idag, den 5 april, välkomnas intressenter att skicka in sina tävlingsbidrag för förslag om hur markanvisningsområdet ska användas. Den verksamhet som efterfrågas inkluderar hotell och/eller restaurang. För närvarande är fastigheten inte i drift.

Strategiskt belägen placering

Fastigheten är strategiskt belägen vid den södra infarten till Flen längs Kungsvägen, även känd som riksväg 55/57, och omfattar en total yta på 19 696 kvadratmeter. Östergård 2 utgör en viktig roll som entrémarkör för Flens centrala områden. Med sitt exponerade läge längs riksvägen fungerar fastigheten som en prominent punkt för stadens karaktär. Den är lättillgänglig för biltrafik, kollektivtrafik och transporter via riksvägen och Brogatan, som löper väster om fastigheten. Trafikverket har dessutom planer på att avlasta väg 55 genom att bygga en förbifart,
i syfte att skapa förutsättningar för Flens kommun samt tillgodose det ökade behovet av kortare restider. Regionen identifierar detta som en central faktor för fortsatt tillväxt och attraktivitet.

Efter tävlingen kommer kommunen att skriva ett markanvisningsavtal med den vinnande byggentreprenören för att reglera överlåtelsen av fastigheten och de åtaganden som krävs för projektets genomförande. Det ger det vinnande byggföretaget exklusiv rättighet att utveckla och genomföra projektet inom en angiven tidsram, samtidigt som kommunen säkerställer att samhällsnyttiga verksamheter etableras till fördel för invånarna.

Är du intresserad av att lämna en anbudsförfrågan?

Intressenter välkomnas att lämna anbud i processen via markanvisning.se, se direktlänk nedan.
På samma sida hittar du information, filer, frågor och svar. Att registrera ett konto för att lämna anbud, ta del av underlag samt att ställa frågor är kostnadsfritt.

Sista inlämningsdag är 27 maj. Varmt välkommen med ditt förslag!

Sidan uppdaterad: 2024-04-11

Hittade du rätt information?