Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Markanvisning för Östergård 2

Kommunen erbjuder nu byggentreprenörer att delta i en markanvisningstävling i syfte att presentera sina idéer om hur fastigheten kan utvecklas för att främja samhällets destinationsutveckling.

Hotell Loftet

Kartbild över fastigheten Östergård 2

En markanvisningstävling för Östergård 2 är inledd

Flens kommun bjuder nu in till en markanvisningstävling för fastigheten Östergård 2, tidigare känt som Hotell Loftet. Målet med tävlingen är att ge olika byggföretag chansen att presentera sina visioner för hur fastigheten kan utvecklas och användas för att främja samhällets destinationsutveckling. Den verksamhet som efterfrågas inkluderar hotell och/eller restaurang.

Fastigheten har en strategisk placering

Fastigheten är strategiskt belägen vid den södra infarten till Flen (riksväg 55/57), och omfattar en total yta på 19 696 kvadratmeter. Östergård 2 utgör en viktig roll som entrémarkör för Flens centrala områden. Med sitt exponerade läge längs fungerar fastigheten som en prominent punkt för stadens karaktär. Den är lättillgänglig för biltrafik, kollektivtrafik och transporter via riksvägen och Brogatan, som löper väster om fastigheten.Trafikverket har dessutom planer på att avlasta väg 55 genom att bygga en förbifart. Syftet är att skapa förutsättningar för Flens kommun samt tillgodose det ökade behovet av kortare restider, vilket regionen identifierar som en central faktor för fortsatt tillväxt och attraktivitet.

Efter tävlingen kommer kommunen att ingå ett markanvisningsavtal med den vinnande byggentreprenören. Detta avtal kommer att fastställa villkoren för överlåtelsen av fastigheten och de förpliktelser som följer med utvecklingen av projektet. Det vinnande byggföretaget kommer att tilldelas ensamrätt att utveckla och genomföra det angivna byggprojektet inom en förutbestämd tidsram. Detta ger dem möjlighet att förverkliga sina visioner och planer för fastigheten, samtidigt som det säkerställer att kommunen får den önskade verksamheten som gynnar invånarna. Genom denna noggrant reglerade process kan kommunen säkerställa att fastigheten utvecklas på ett sätt som bäst möter samhällets behov och intressen.

Är du intresserad av att lämna en anbudsförfrågan?

Intressenter välkomnas att lämna anbud i processen via markanvisning.se, se direktlänk nedan.
På samma sida hittar du information, filer, frågor och svar. Att registrera ett konto för att lämna anbud, ta del av underlag samt att ställa frågor är kostnadsfritt.

Tävlingen pågår mellan 5 april och 27 maj. Varmt välkommen med ditt förslag!

Frågor och svar gällande kommunens inköp av fastigheten

En kommun behöver ha separat budget för att driva kärnverksamheten och utveckla staden, detta för att kommunen inte ska stå i ett sämre läge längre fram. Den ekonomiska förutsättningen för Flen påverkas av vilka skatteintäkter som finns. Om kommunen inte arbetar aktivt för att öka skatteintäkterna, skulle möjligheterna att bedriva kärnverksamheten minska ännu mer. En investering för kommunen är precis som för ett företag — en satsning för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar eller högre kvalitet.

Den aktuella fastigheten är inte tänkt att ingå i kommunens fastighetsbestånd på sikt, utan är tänkt att byggas och drivas av en entreprenör, därför kommer en markanvisning att utfärdas. Du kan läsa mer om markanvisningar här: Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Köpeskillingen för fastigheten var 7 500 000 kronor.. Genom en så kallad markanvisning söker kommunen nu efter intresserade företag som vill bygga och driva verksamhet på fastigheten. Genom att sälja fastigheten bedömer kommunen att få tillbaka de pengar som investerats. Det kan även ske i form av ökade skatteintäkter genom ett utvecklat näringsliv i Flens kommun.

Det kan vara en möjlighet, men det beror också på vad företagen ser som en lönsam investering. Detta beror på om de tror att det finns en tillräckligt stor efterfrågan på hotell eller liknande så att den ekonomiska kalkylen går ihop och inte leder till en förlust för investeringen.

Byggnaden på den aktuella fastigheten har förfallit till en grad där det inte längre är hållbart att genomföra renoveringsåtgärder. Den omfattande bristen på underhåll har resulterat i att renoveringskostnaderna sannolikt skulle överstiga fördelarna. Med tanke på detta faktum är det troligt att det skulle vara ekonomiskt mer fördelaktigt att överväga att bygga en helt ny struktur istället för att åtgärda den befintliga.

Att välja att uppföra en ny byggnad på platsen öppnar också upp möjligheter för den framtida ägaren eller byggherren. Genom att vinna markanvisningen ges denne möjligheten att självständigt påverka utformningen av den nya byggnaden.

Det finns inga planer på att göra någon större upprustning av stadshuset, och byggnaden på Loftet-fastigheten är inte i tillräckligt bra skick för att behålla.

Taggar:

Hotell Loftet
Markanvisning
Östergård:2

Sidan uppdaterad: 2024-04-05

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll