Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Rösta fram vår framtida vision

Vår vision är vår kompass för framtiden, nu har du chansen att vara med och påverka den. Vi vill att alla i Flens kommun ska delta i processen genom att rösta på den riktning vi ska ta.

en ai genererad vy över ett framtida flen

Bilden är AI-genererad utifrån ett flygfoto över Flen

Under året har vi genomfört en rad aktiviteter för att samla in synpunkter och idéer – visionsworkshop, inspirationsföreläsning och en digital undersökning där både medborgare och medarbetare har fått möjlighet att bidra. Alla svar har nu sammanställts och klustrats för att ge tre olika förslag på vision.

När du röstar kommer du inte se hela visionstexterna, utan bara den övergripande riktningen. Din röst är viktig för att forma vår gemensamma framtid. Gör din röst hörd genom att besöka länk till omröstningen Länk till annan webbplats.

Bakgrund:

Tidigare arbetades en ny vision fram i samband med Färdplan Flen, vilket sträckte sig fram till 2019. Beslutet att behålla den nuvarande visionen togs i avvaktan på en översyn i samband med strategisk plan 2020-2023.

Du kan läsa den nuvarande visionen här: Flens kommuns vision Länk till annan webbplats.

Din åsikt är viktig för oss – tillsammans formas en gemensam vision att vara stolta över.

Taggar:

Flens kommuns vision
Rösta

Sidan uppdaterad: 2024-05-07

Hittade du rätt information?