Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Bidra till kommunens utveckling!

Från och med den 1 juni blir det lättare att komma med förslag för att göra vår kommun ännu bättre! Via den nya e-tjänsten "e-förslag" kommer du på ett enkelt sätt kunna bidra med dina idéer. Det bästa är att du inte bara kan skicka in dina egna förslag, utan även engagera dig i andras bidrag.

Bild på infarten till Flens kommun från Katrineholm, trafikskylt med text "Flens kommun"

E-förslaget ska handla om sådant som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om, med undantag för beslut som rör en enskild. Det spelar ingen roll om du är privatperson, föreningsmedlem eller företagare – alla är välkomna att bidra med sina tankar och idéer.

Med den här nya tjänsten blir det lättare för dig att påverka och följa ditt ärende. Du kan enkelt dela ditt förslag via till exempel sociala medier och engagera dig i andras förslag genom röstning via e-tjänstportalen. För kommunens räkning innebär e-förslagen också en smidigare hantering än tidigare eftersom de godkända förslagen skickas till lämplig nämnd för beredning och beslut, utan att behöva gå via kommunfullmäktige. Det sistnämnda bidrar även till att beredningsprocessen kortas i jämförelse med tidigare medborgarförslag.

Syftet med e-tjänsten är att få in ännu fler idéer på den politiska dagordningen och göra våra folkvalda förtroendevalda ännu mer tillgängliga för dig.

Läs mer om e-förslag här på flen.se.

Sidan uppdaterad: 2024-05-22

Hittade du rätt information?