Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

E-förslag

Har du idéer kring hur Flens kommun kan utvecklas till det bättre? Lämna ett e-förslag och bidra med dina idéer.

Lämna e-förslag

Via Flens kommuns e-tjänst “e-förslag” Länk till annan webbplats. kan du lämna in förslag på utveckling och förbättring inom kommunens verksamheter. Via e-tjänsten kan du även rösta på andras inskickade bidrag. E-förslag som får minst 10 röster kommer att hanteras i någon av kommunens politiska instanser.

Besök kommunens kontaktcenter på Sveavägen 1, Flen om du vill ha hjälp med inlämning av e-förslag.

Gäller ditt ärende istället en felanmälan eller har du synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter? Då vänder du dig istället till kommunens synpunktshantering. Vad är skillnaden på en felanmälan, synpunktoch ett e-förslag? Se exempel längre ned på sidan.

Rösta på e-förslag

Ett godkänt e-förslag är publicerat på e-tjänstportalen för röstning i 90 dagar. Ett förslag som får fler än 10 röster hanteras vidare i ansvarig kommunal nämnd.

Alla folkbokförda i Flens kommun kan rösta på e-förslag. Om du vill rösta behöver du logga in med e-legitimation på e-tjänstportalen. Du kan också få hjälp via kommunens kontaktcenter.

Du kan endast rösta en gång per e-förslag.

Frågor och svar

Alla med intresse för kommunen, inklusive föreningar, företag och andra grupper kan lämna e-förslag. För att få rösta på andra måste du dock vara privatperson och folkbokförd i Flens kommun.

Du lämnar in ditt förslag via e-tjänstportalen.

I tjänsten fyller du i följande:

 • Titel
 • En sammanfattning
 • En beskrivande text av förslaget

Tänk på att det tydligt ska framgå vad du önskar att kommunen ska utföra, förbättra eller utveckla. Efter att du har skickat in ditt e-förslag kommer kommunen granska förslaget innan det publiceras i e-tjänstportalen för röstning. E-förslaget ska uppfylla ett antal kriterier för att bli godkänt för publicering.

Vi följer Dataskyddsförordningen, GDPR, i hanteringen av dina personuppgifter.

E-förslaget ska handla om sådant som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om, med undantag för beslut som rör en enskild.

 • Förslag som inte ryms inom kommunens verksamheter, eller ämnen som hanteras av kommunala bolag
 • Förslag som innehåller marknadsföring av produkter eller kommersiell verksamhet
 • Förslag som är mycket likt ett tidigare e-förslag som lämnats in de senaste 12
 • Förslag som är mycket lika ärenden som behandlats politiskt i kommunen under de senaste 12 månaderna.
 • Förslag som innebär diskriminering baserat på kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Förslag som innebär myndighetsutövning, vara riktat mot enskilda personer eller på annat sätt kunna härledas till enskild individ

Förslag som inte uppfyller ovanstående kriterier kommer att besvaras av aktuell förvaltning eller verksamhet.

Felanmälan

 • Något som är trasigt och behöver åtgärdas på kommunens mark.
 • Det kan handla om allt från slitage, klotter, snöröjning till akuta fel som trasig belysning eller andra fel som orsakar fara för liv eller fastighet.

Det kan exempelvis vara en trasig badbrygga vid en kommunal badplats.

Alla är välkomna att skicka in en felanmälan och du kan vara anonym. Enklast gör du felanmälan i e-tjänsten Felanmälan.

Synpunkt

 • Något som inte är akut men kan upplevas trevligare, en förbättring.
 • Det kan handla om beröm eller klagomål på kommunens mark eller verksamheter.

Det kan exempelvis vara en till badbrygga vid en kommunal badplats.

Alla är välkomna att skicka in en synpunkt och du kan vara anonym. Enklast lämnar du in synpunkten i e-tjänsten Synpunkter.

E-förslag

 • Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från någon som vill vara med och påverka kommunens utveckling.
 • Ett e-förslag är när det inte finns något befintligt att åtgärda.

Det kan exempelvis vara en helt ny kommunal badplats.

Alla är välkomna att skicka in ett e-förslag, men för att kunna rösta på ett förslag behöver du vara folkbokförd i Flens kommun.

När du har skickat in ett e-förslag kommer det att granskas innan publicering. Om e‑förslaget blir godkänt och publicerat kommer det att ligga synligt i e‑tjänsten i 90 dagar för röstning.

Alla inkomna förslag är allmänna handlingar oavsett om de godkänns som e-förslag eller inte.

Förslag som får 10 röster eller fler

Om ditt e-förslag får 10 röster eller fler skickas det till ansvarig kommunal nämnd för handläggning och beslut.

Du som har lämnat e-förslaget kommer att få ett svar med beslutet.

Förslag som får färre än 10 röster

E-förslag som får färre än 10 röster lämnas som regel utan åtgärd. Ärendet avslutas då och du som har lämnat e-förslaget meddelas.

För att rösta behöver du vara folkbokförd i Flens kommun och därför legitimera dig via e-legitimation. På e-legitimation.se kan du läsa om hur du skaffar e-legitimation Länk till annan webbplats..

 1. Klicka på knappen “Rösta på e-förslag” överst på sidan. Då kommer du till en lista med de e-förslag som du kan rösta på.
 2. Klicka på det e-förslag du vill rösta på.
 3. Klicka sedan på knappen Rösta.
 4. För att röstningen ska registreras loggar du in med e-legitimation (BankID, mobilt BankID eller Freja eID+).

Du kan också få hjälp via kommunens kontaktcenter.

Kontaktuppgifter

 • Demokratiservice

  E-post: ks@flen.se

  Postadress
  Demokratiservice
  Sveavägen 1
  642 81 Flen

Taggar:

Medborgarförslag
e-förslag

Sidan uppdaterad: 2024-06-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll