Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kommunikation & press

Här finns kontaktuppgifter till kommunalråd, oppositionsråd, kommunchef, förvaltningschefer och kommunikationsenheten. Här hittar du hittar även Flens kommuns grafiska profil.

Grafiska riktlinjer 

De grafiska riktlinjerna ska underlätta profileringen av kommunen och skapa positiva associationer till Sörmland. 

Kommunorganisationen använder sin kommunlogotyp med stadsvapnet i sin tjänsteutövning. Det ska vara lätt för omvärlden att se vilka verksamheter som bedrivs i kommunal regi.

Har du frågor om de grafiska riktlinjerna som du inte finner svar på här eller i den grafiska handboken är du välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen. 

Katarina Ståhl
Teamledare kommunikationsenheten, kommunikationsstrateg, pressansvarig
0157- 43 00 06

Sofia Holmqvist
Kommunikationsstrateg
0157-43 03 74

Sofia Rutgård
Kommunikationsstrateg
0157-43 00 46

Tero Larsson
Kommunikatör
0157-43 00 05

E-post: kommunikation@flen.se

Kommunalråd
Ann-Charlotte Munter (S)
ann-charlotte.munter@flen.se
0157-43 00 10

Oppositionsråd
Emma Dahlin (M)
emma.dahlin@flen.se
0157-43 00 13

Kommunledningsförvaltningen
Håkan Bergsten, kommunchef
hakan.bergsten@flen.se
0157-43 00 01

Ekonomichef
Jeanette Lijesnic
jeanette.lijesnic@flen.se
0157-43 01 20

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
Lena Furén, barn- och utbildningschef
lena.furen@edu.flen.se
0157 – 43 02 00

Socialförvaltningen
Iris Pettersson, chef socialförvaltningen
iris.pettersson@flen.se
0157- 43 03 30

Kontaktuppgifter

  • Kommunikationsavdelningen

    Telefonnummer:
    0157 - 43 00 00

    Besöksadress:

    Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

Kommunikation
Press
grafisk profil

Sidan uppdaterad: 2024-01-23

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på ett stort hus

Hitta din politiker

Här finns information om hur du kan kontakta de förtroendevalda i Flens kommun, vilka partier de representerar och vilka nämnder och bolag som är knutna till uppdraget.

hitta din politiker

politiker

medbestämmande

förtroendevalda

bilden visar en del av en bok

Organisation och politik

En kommun består av flera olika beslutande organ. Här beskriver vi hur Flens kommun är organiserad.

Organisation

organisationsschema

bild på människor i en stor sal

Webbsändning KF

Välkommen till webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde.

Webbsändning

Kommunfullmäktige