Hoppa till huvudinnehåll
Sida

Torghandel

Här hittar du information som kan vara ett stöd för dig som vill hyra en torgplats.


Sida

Gator, torg & allmän mark

Kommunen ansvarar för drift och skötsel av gatorna i kommunens tätorter. Trafikverket ansvarar för de flesta genomfarterna. Kommunen ansvarar också för lokala trafikföreskrifter och vägbidrag samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade och torghandel.


Sida

Infrastruktur

Kommunen har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafikplanering, trafiksäkerhet, väghållning, kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts samt omfattande infrastrukturprojekt.