Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Samarbeten

Här kan du läsa mer om hur Flens kommun samarbetar med flera kommuner i Stockholm och Mälarregionen i syfte att utveckla det näringspolitiska arbetet.

en grupp människor som nätverkar

Stockholm Business Alliance (SBA)

Stockholm Business Alliance (SBA) där Flens kommun är medlem är ett samarbete mellan kommuner i Stockholm och Mälarregionen. Alliansen har bildats för att utveckla det näringspolitiska arbetet i regionen. Internationellt marknadsför sig alliansen under det gemensamma budskapet Stockholm – The Capital of Scandinavia.

Regionen konkurrerar på den internationella arenan där kampen om företagsetableringar, besökare och var människor vill bosätta sig blir allt hårdare. Stockholm-Mälarregionen är redan Skandinaviens naturliga mittpunkt, ekonomiska centrum och tongivande kulturstad. För att behålla den positionen i framtiden måste regionens kommuner tillsammans utveckla former för ett framgångsrikt samarbete.

Partnerskapet är ett konkret exempel på hur kommunerna och regionen gemensamt arbetar för att förbättra de lokala etableringsförutsättningarna och ge bättre service till företagen, så att fler företag vill etablera sig här och bidra till regionens tillväxt.

Som ett led i att nå målet att år 2010 vara Norra Europas ledande tillväxtregion, att vara tredje bästa regionen i Europa när det gäller marknadsföring samt den region i Europa som har bäst investeringsfrämjande verksamhet – uppträder regionen under det gemensamma varumärket ”Stockholm – The Capital of Scandinavia”.

Alliansen har tagit fram en gemensam webbplats som vänder sig till utländska investerare. Där hittar du också information om vilka kommuner som ingår i alliansen samt vilka förutsättningar som råder, kontaktuppgifter med mera.

Taggar:

Samarbeten

Sidan uppdaterad: 2023-11-29

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll