Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Upphandling

Samhällsekonomin påverkas av offentlig upphandling och genom att skapa goda affärer kan kommunerna bidra till hållbar utveckling och sund konkurrens på marknaden.

Vad menas med offentlig upphandling?

Ekonomiavdelningen har ett övergripande ansvar för kommunens upphandlingar av varor och
tjänster samt entreprenader. Upphandling görs på uppdrag av kommunens nämnder. En del på
enskild nämnds begäran och andra via kommunstyrelsen som resulterar i kommungemensamma
avtal.

I Sverige styrs upphandling och inköp till offentlig sektor i lagen om offentlig upphandling, LOU
(SFS 2016:1145) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster, LUF (SFS 2016:1146). Dessa lagar bygger på EUs direktiv och förordningar om
offentlig upphandling och bestämmelserna i LOU/LUF ska alltid tolkas mot bakgrund av EUs fem
grundprinciper: icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet (transparens), proportionalitet samt
ömsesidigt erkännande.

Aktuella upphandlingar

Flens kommun samarbetar med Telge Inköp AB gällande inköp och upphandling. Telge Inköp AB fungerar som en inköpscentral som bistår Flens kommun med sin kompetens i inköp- och
upphandling och hjälper kommunen bl.a. med att ta fram förfrågningsunderlag och annonsera.

Därför annonseras Flens kommuns upphandlingar på Visma TendSign via Telge Inköp AB.
Nedan finns direktlänk till aktuella upphandlingar.

Är ni företagare som gärna vill medverka i Flens kommuns upphandlingar och vill veta mer om kommunens avtal exempelvis avtalstid och när upphandling planeras.

Välkommen att kontakta Ekonomiavdelningen!

Kontaktuppgifter

Taggar:

Upphandling

Sidan uppdaterad: 2023-12-05

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor

Denna sida vänder sig till dig som är leverantör och ska skicka en leverantörsfaktura till Flens kommun.

Leverantörsfakturor

Fakturor

Referenskoder

bild på en mötesklubba

Organisation och politik

En kommun består av flera olika beslutande organ. Här beskriver vi hur Flens kommun är organiserad.

Organisation

organisationsschema

bilden visar en ung människa som jobbar vid dator

Överklaga beslut

Här hittar du information om hur du överklagar ett kommunalt beslut och vad det är för skillnad på olika överklagningsprocesser.

Överklaga

Beslut