Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Tillståndsguide

Tillståndsguiden hjälper dig som företagare med enklare hantering och bättre service när du ska starta, driva eller utveckla ditt företag.

Grön krispig sallad i förgrund, ett industrikök i suddig bakgrund

Guiden är till för att ge dig som företagare vägledning av vilka tillstånd och lov du som företagare behöver söka hos Flens kommun, bolag inom kommunkoncernen samt hos vissa externa parter, exempelvis Polismyndigheten.

Som företagare har du själv ansvar för att bedömer risker, vidtar åtgärder och skapar rutiner för din verksamhet. För att säkerställa att gällande lagar och regler följs, används ett dokumenterat system för egenkontroll. Nedan ser du vilka tillstånd som kan krävas för ditt verksamhetsområde.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljökontoret.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.


Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.


Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.


Kylanläggningar
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar finns det riktlinjer att följa.


Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Räddningstjänstens webbsidor.


Uteservering
Vid uteservering på kommunens mark ska det anmälas till tekniska avdelningen. Vid offentlig plats bör tillstånd sökas hos Polisen.


Skyltar, banderoller och digitala skärmar
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.


Sophämtning och matrester
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.
Trottoarpratare/gatuskylt Bygglov/anmälan för trottoarpratare.


Mat och dryck
Livsmedel Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.


Alkoholservering
För att få servera alkoholdrycker krävs serveringstillstånd. Det söker du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Folkölsförsäljning
Du måste anmäla servering eller försäljning av folköl i den kommun där försäljningen sker.


Försäljning


Tobaksförsäljning
Anmälan av försäljning av tobak och e-cigaretter.

Lokaler och omgivning
Bygglov och startbesked Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.


Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljökontoret.


Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.


Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.


Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Räddningstjänstens webbsidor.


Uteservering
Vid uteservering på kommunens mark ska det anmälas till tekniska avdelningen. Vid offentlig plats bör tillstånd sökas hos Polisen.


Skyltar, banderoller och digitala skärmar
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.


Sophämtning och matrester
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.


Trottoarpratare/gatuskylt Bygglov/anmälan för trottoarpratare.


Mat och dryck


Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.


Försäljning


Tobaksförsäljning
Anmälan av försäljning av tobak och e-cigaretter.

Lokaler och omgivning
Bygglov och startbesked Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.


Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljökontoret.


Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.


Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.


Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Räddningstjänstens webbsidor.


Uteservering
Vid uteservering på kommunens mark ska det anmälas till tekniska avdelningen. Vid offentlig plats bör tillstånd sökas hos Polisen.


Skyltar, banderoller och digitala skärmar
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.


Sophämtning och matrester
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.


Trottoarpratare/gatuskylt Bygglov/anmälan för trottoarpratare.


Mat och dryck


Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.


Försäljning


Tobaksförsäljning
Anmälan av försäljning av tobak och e-cigaretter.


Lokaler och omgivning

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljökontoret.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar och värmepumpar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet, hittar du information på räddningstjänstens webbsidor.

Uteservering
Vid uteservering på kommunens mark ska det anmälas till tekniska avdelningen. Vid offentlig plats bör tillstånd sökas hos Polisen.

Skyltar, banderoller och digitala skärmar
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.

Sophämtning och matrester
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Trottoarpratare
Bygglov/anmälan för trottoarpratare.

Mat och dryck

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Alkoholservering
För att få servera alkoholdrycker krävs serveringstillstånd.

Folkölsservering
Du måste anmäla servering eller försäljning av folköl i den kommun där försäljningen sker.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljökontoret.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.


Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.


Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.


Kylanläggningar
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar finns det riktlinjer att följa.


Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Räddningstjänstens webbsidor.


Uteservering
Vid uteservering på kommunens mark ska det anmälas till tekniska avdelningen. Vid offentlig plats bör tillstånd sökas hos Polisen.


Skyltar, banderoller och digitala skärmar
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.


Sophämtning och matrester
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.
Trottoarpratare/gatuskylt Bygglov/anmälan för trottoarpratare.


Mat och dryck
Livsmedel Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.


Alkoholservering
För att få servera alkoholdrycker krävs serveringstillstånd.


Folkölsförsäljning
Du måste anmäla servering eller försäljning av folköl i den kommun där försäljningen sker.


Försäljning


Tobaksförsäljning
Anmälan av försäljning av tobak och e-cigaretter.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Miljöskydd
Riktlinjer för företag som bedriver miljöfarlig verksamhet.

Kylanläggningar
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Räddningstjänstens webbsidor.

Skyltar, banderoller och digitala skärmar
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.

Sophämtning och matrester
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Miljöfarlig verksamhet
Hantering av gödsel, avfall, bekämpningsmedel och andra kemikalier kan påverka vår hälsa och miljö. Det finns en hel del miljöregler som lantbrukare måste följa.

Kylanläggningar
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet, hittar du information på Räddningstjänstens webbsidor.

Skyltar, byggcontainer etc
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.

Hälsa och hygien
Du som ska starta eller som driver en verksamhet inom lantbruk och hästgårdar, behöver anmäla verksamheten till miljökontoret.

Brandfarliga varor
Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd hos Flens Räddningstjänst.

Explosiva varor
Enligt lag krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar explosiva varor som sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar. Ansökan av tillstånd görs hos Flens Räddningstjänst.

Egen brunn
Du som har egen brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen.

Förorenad mark
När du river, bygger nytt eller gräver på din fastighet och upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade, ska du snarast kontakta miljökontoret.

Bekämpningsmedel
Vanliga kemikalier i lantbruket kan vara oljor, bekämpningsmedel, drivmedel, köldmedia i mjölktankar, handelsgödsel, verkstadskemikalier, rengöringsmedel och veterinära läkemedel. Felaktig hantering kan få stora konsekvenser för miljö och hälsa.

Gödselhantering
Det finns regler för gödselhantering. Då det kan hanteras på fel sätt kan den orsaka problem i dricksvattenbrunnar, övergödning, försurning och klimatpåverkan.

Cisterner/ Oljetank
För att förhindra utsläpp eller läckage finns det regler för nyinstallation, kontroll och skrotning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor och spilloljor.

Miljötillsyn
Skyddet av den yttre miljön och människors hälsa är vägledande för vår miljötillsyn. Tillsynen omfattar industrier och andra miljöstörande verksamheter, förorenade områden, hantering av kemikalier och avfall, naturreservat, vattenskyddsområden med mera.

Sophämtning och matrester
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Miljöskydd
Riktlinjer för företag som bedriver miljöfarlig verksamhet.

Kylanläggningar
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Räddningstjänstens webbsidor.

Skyltar, byggcontainer etc
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.

Brandfarliga varor
Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd hos Flens Räddningstjänst.

Explosiva varor
Enligt lag krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar explosiva varor som sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar. Ansökan av tillstånd görs hos Flens Räddningstjänst.

Egen brunn
Du som har egen brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen.

Förorenad mark
När du river, bygger nytt eller gräver på din fastighet och upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade, ska du snarast kontakta miljökontoret.

Bekämpningsmedel
Man får inte sprida bekämpningsmedel hur som helst eftersom många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen. Innan spridningen måste du i flera fall antingen underrätta, göra en anmälan eller söka tillstånd hos miljökontoret.

Cisterner/ Oljetank
För att förhindra utsläpp eller läckage finns det regler för nyinstallation, kontroll och skrotning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor och spilloljor.

Miljötillsyn
Skyddet av den yttre miljön och människors hälsa är vägledande för vår miljötillsyn. Tillsynen omfattar industrier och andra miljöstörande verksamheter, förorenade områden, hantering av kemikalier och avfall, naturreservat, vattenskyddsområden med mera.

Sophämtning och matrester
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Starta skola eller förskola
För dig som planerar att starta en privat förskola finns det några steg att gå igenom för att komma igång.

Ansökan för godkännande och bidrag
Information och ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola.

Anmälan om förändring
Ändringar av betydelse för den enskilda verksamheten ska omgående och skriftligen anmälas till förvaltningen.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en skolrestaurang eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljöskyddskontoret.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Räddningstjänstens webbsidor.

Hälsa och hygien
Undervisningsverksamheter som skolor och förskolor behöver anmälas till miljökontoret. Det gäller även vid större förändringar.

Sophämtning och matrester
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Mat och dryck

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, registrering, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Tillstånd
Tillståndsguide
serveringstillstånd
utskänkningstillstånd

Sidan uppdaterad: 2024-02-05

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bilden visar tre personer som samsas om en spade

Första spadtaget

Det första spadtaget är nu taget för särskilt boende med 70 lägenheter vid Gårdsjöstrand.

Infrastruktur

Gårdsjö strand

nybygge flen

näringsliv

en människa i samtal

En väg in

"En väg in" är Flens kommuns lösning för att erbjuda näringslivet en bättre och snabbare service.

En väg in

Näringsliv

Näringslivsnytt

bilden visar en samling människor

Samarbeten

Här kan du läsa mer om hur Flens kommun samarbetar med flera kommuner i Stockholm och Mälarregionen i syfte att utveckla det näringspolitiska arbetet.

Samarbeten