Här hittar du information om Flens näringsliv och hur du gör om du vill starta eget företag. Du kan också söka i vårt företagsregister, leta efter lediga lokaler med mera.

OBSERVERA:  Vi har samlat viktig information som rör företag i den pågående pandemin av Covid-19 på en enskild sida. Du finner den i menyn till vänster.

I Flens kommun finns drygt 1 100 registrerade företag, de flesta är småföretagare med 1-5 anställda.

Här finns också större företag som GB Glace, Volvo Parts, Flens Byggmaskiner och Momento.
Företagen samverkar och möts bland annat i nätverket Forum Flen – företag i samverkan. Bland kommunens småföretagare finns dessutom en betydande mängd tjänsteföretag.

Varningslista
Ta del av den senaste varningslistan för oseriösa företag.
Bisnis Analys

Kreativa Flen
Under 2018 genomfördes projektet “Kreativa Flen” som drevs av kulturen och näringslivet i Flens kommun. Syftet med projektet var att undersöka och förbättra möjligheter och förutsättningar för de kulturella och kreativa näringarna (KKN) kommunen. Läs rapporten nedan och mer om projektet på kulturenhetens sida här.