Här hittar du information om Flens näringsliv och hur du gör om du vill starta eget företag. Du kan också söka i vårt företagsregister, leta efter lediga lokaler med mera.

OBSERVERA:  Vi har samlat viktig information som rör företag i den pågående pandemin av Covid-19 på en enskild sida. Du finner den i menyn till vänster.

I Flens kommun finns drygt 1 100 registrerade företag, de flesta är småföretagare med 1-5 anställda.

Här finns också större företag som GB Glace, Volvo Parts, Flens Byggmaskiner och Momento.
Företagen samverkar och möts bland annat i nätverket Forum Flen – företag i samverkan. Bland kommunens småföretagare finns dessutom en betydande mängd tjänsteföretag.

Kreativa Flen
Under 2018 genomfördes projektet “Kreativa Flen” som drevs av kulturen och näringslivet i Flens kommun. Syftet med projektet var att undersöka och förbättra möjligheter och förutsättningar för de kulturella och kreativa näringarna (KKN) i Flens kommun. Läs rapporten nedan och mer om projektet på kulturenhetens sida här.