Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Boka lokal

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för uthyrning av kommunens sporthallar och gymnastiksalar samt möteslokaler på Hammarvallen samt lokalerna i Skjortan samt stadshuset i Malmköping, Amazon och Mellösagården.
De tre sistnämnda bokas endast genom mail till bokning@flen.se

Bokningsalternativ

Fast bokning

Föreningar och privatpersoner som vill ha en fast bokning, säsongsbokning under perioden juli – juni, gör det senast 31 maj till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Enstaka bokning

För förfrågan enstaka bokningar går du vidare i länken nedan

Förhållningsregler i lokaler

Hyresregler anges på bokningsbesked för respektive bokad lokal. Utöver det gäller nedanstående.

Bokad tid som ej använts och som ej avbokats senast 2 dagar innan debiteras med 75% av hyreskostnaden gällande både träning och match. För ej använd barn- och ungdomstid, nolltaxa, debiteras en avgift om 250:-.

Grovstädning av omklädningsrum och läktare ska göras av respektive hyresgäst. Sker inte detta debiteras en avgift om 500:-.

Prioriteringsordning inomhuslokaler

 • Idrottsföreningar – inomhusidrott – barn- och ungdomsverksamhet
 • Idrottsföreningar – inomhusidrott – vuxenverksamhet.
 • Idrottsföreningar – utomhusidrott – barn- och ungdomsverksamhet. – fotboll och friidrott räknas till denna kategori.
 • Idrottsföreningar – utomhusidrott – vuxenverksamhet.
 • Korpförbund.
 • Övriga ideella föreningar, privatpersoner, företag och intresseföreningar.
 • Utomkommunal verksamhet.

Uthyrningsprinciper

 • Idrottslokaler och övriga idrottsanläggningar hyrs i första hand ut till RF (Riksidrottsförbundet) anslutna idrottsföreningar som har en för aktuellt objekt naturlig verksamhet.
 • Flickor och pojkar har samma förutsättningar när det gäller tillgång av lokaler och anläggningar.
 • Verksamheter som har krav på fullstora idrottshallar har företräde före annan verksamhet.
 • Utrustning i gymnastiksalar och sporthallar styr verksamheternas lokalisering.
 • Företräde ska lämnas till aktiviteter som samlar många deltagare.
 • Fasta bokningar (säsongs-) går före kortare bokningar.
 • Större arrangemang, tävlingar, match och dylikt prioriteras före träningsverksamhet och bryter all träningstid.
 • Lokaler får inte hyras ut till personer under 18 år.

Prioriteringsordning övriga

Hit räknas främst fotbollsplaner och ishallen, GB-Hallen.

Hyrs i första hand ut till RF (Riksidrottsförbundet) anslutna idrottsföreningar. Därefter gäller följande ordning – övriga ideella föreningar, privatpersoner, företag och intresseföreningar, utomkommunal verksamhet.

På vår bokningssida finner du information om fotbollsplaner, gymnastiksalar, ishallen, möteslokaler och sporthallar som kan bokas i Flens kommun. Du kan även skicka en så kallad bokningsförfrågan för lediga tider. Detta gäller endast enstaka bokningar för ett tillfälle om max två timmar! Bokningsförfrågan görs minst 48 timmar innan aktuell tid som frågan gäller.
För att sända bokningsförfrågningar krävs inte inloggning.

Kommunfullmäktige tog i mars 2022 beslut om nu gällande avgifter och lokalhyror i Flens kommun.

Taggar:

Boka lokal
Hyra lokal
Lokal
Hyra
Lokalhyror

Sidan uppdaterad: 2024-02-02

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll