Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kultur

Flens kommun har ett aktivt och rikt kultur- och föreningsliv.

Kvinna som sjunger

Konst och kulturområdet skapar mening, bidrar till sammanhållning, bildning och till meningsfull fritid. Arbetstillfällen skapas och besöksnäringen gynnas. Förmågan och möjligheten att uttrycka sig på olika sätt är en viktig beståndsdel av demokratin.

Flens kommun stödjer och bidrar till utvecklingen på olika sätt. Inom barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen bidrar verksamheter som Kulturenheten, Kulturskolan, biblioteken och fritidsgårdarna till att kulturhändelser för- och tillsammans med barn, unga och vuxna skapas.

Kulturnytt

Här kan du läsa Kulturnytt – ett nyhetsbrev om kulturaktiviteter som bedrivs av och i samverkan med Flens kommun.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kulturnytt-4-2022.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2023-06-28 15.25
Kulturnytt-3_2022.pdf Pdf, 6.5 MB. 6.5 MB 2023-06-28 15.24
Kulturnytt-2-2022.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2023-06-28 15.23
Kulturnytt-1 2022.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2023-06-28 15.21

Kulturplan & verksamhetsplan

I slutet av mars 2022 antogs den reviderade upplagan av Flens kulturplan, av kommunfullmäktige. Kulturplanen berör alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag vilka även ska rapportera effekter av genomförda aktiviteter och samarbeten.

Ansvarig nämnd är Barn-, utbildnings- och kulturnämnden. Huvuduppdraget att samordna arbetet och verkställa planen har Kulturenheten. Kulturplanen kompletteras med årliga verksamhetsplaner. Ansvaret för planens uppföljning ligger hos Kommunstyrelsen.

Den nya planen utgår från tidigare plan men med några ändringar och tillägg. Konstuppdraget har lagts till som ett eget inriktningsområde. Dialog och samverkan har ändrats från en inriktning till att genomsyra hela planen som metod.

Barn och ungas möjligheter att vara delaktiga i- och påverka kulturen inriktning är fortsatt ett prioriterat område. Hållbarhetsfaktorer har lagts till och de nationella minoriteternas rättigheter har stärkts.

Taggar:

Kultur
Kulturplan
Kulturnytt

Sidan uppdaterad: 2024-04-29

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på biograf

Bio

I Flens kommun finns två biografer: Saga bio i Flen och biograf Facklan i Folkets Hus Hälleforsnäs. Biograferna är digitaliserade och är ett samarbete mellan Flens kommun och Hälleforsnäs Folkets Hus, som driver båda biograferna.

Bio

Biograf

Film

bild på gammal fabrik

Konst

Här kan du läsa om kommunens konstverksamhet och vilka utställningar som visas just nu.

Konst

Konstverksamhet

bild på stor teater exteriör

Musik & Teater

Musik och teater förenar och berör. I Flens mångkulturella miljö utgör engagemanget i musik- och teaterverksamheter en positiv kraft som i hög grad bidrar till att skapa både delaktighet och samhörighet.

Musik

Teater