Instrument ligger på löv

Kultur

Flens kommun har ett aktivt kultur- och föreningsliv. Litterära caféer, musik- och dansarrangemang, föreläsningar och mycket mer anordnas i samarbete med olika aktörer. Kommunen driver också Konstgalleriet Hälleforsnäs.

Här skapas kultur i många former – musik, konst, film, teater, litteratur och dans. En stor del av aktiviteterna initieras och anordnas av det rika föreningsliv som finns i hela kommunen. På vår turistwebb Visitflen och i vår Evenemangsguide hittar du ett stort utbud av aktiviteter.

Register över kommunens föreningar finns här.

Kulturplan för 2017-2020 har antagits av kommunfullmäktige. I planen prioriteras att

  • främja kultur av och med barn och unga
  • synliggöra kulturen i Flens kommun
  • öka dialog och samverkan
  • tillgängliggöra mötesplatser och möten för och med kultur
Sidansvarig: Inger Zetterström Karlsson
Senast uppdaterad: 2018-11-06 09:47:47

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Inger Zetterström Karlsson Enhetschef kultur 0157 – 43 02 21