Instrument ligger på löv

Kultur

Flens kommun har ett aktivt kultur- och föreningsliv. Litterära caféer, musik- och dansarrangemang, föreläsningar och mycket mer anordnas i samarbete med olika aktörer. Kommunen driver också Konstgalleriet Hälleforsnäs.

Här skapas kultur i många former – musik, konst, film, teater, litteratur och dans. En stor del av aktiviteterna initieras och anordnas av det rika föreningsliv som finns i hela kommunen. På vår turistwebb Visitflen och i vår Evenemangsguide hittar du ett stort utbud av aktiviteter.

Register över kommunens föreningar finns här.

Kulturplan för 2017-2020 har antagits av kommunfullmäktige. I planen prioriteras att

  • främja kultur av och med barn och unga
  • synliggöra kulturen i Flens kommun
  • öka dialog och samverkan
  • tillängliggöra mötesplatser och möten för och med kultur

Aktuellt

2017 års FRIDA-stipendium

Malmköpingsortens Hembygdsförening tilldelades 2017 års FRIDA-stipendium.

Från FRIDA Gunilla Johanssons minnesstiftelse har Malmköpingsortens Hembygdsförening tilldelats 5000 kr för sitt arbete med museet Malmahed. Göte Johansson mottog ett diplom samt blommor av Barn-, utbildnings- och kulturnämndens ordförande, Roger Tiefensee.

Enligt stiftelsens stadgar sker utdelningen den 20 september till en person eller organisation som på ett förtjänstfullt sätt stödjer och gestaltar lokalhistoria i Malmköping med kringliggande landsbygd i Lilla Malma och Dunkers socknar.

Efter överlämnandet visade Göte Johansson, ordförande, och Yvonne Carlén-Palm, sekreterare, upp museet som på ett inspirerande sätt beskriver Malmköpings historia.

Reglemente för Flens kommuns föreningsstöd
Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera det nya reglementet.
Vi fortsätter med nuvarande reglemente 2017-2018.

 

Sidansvarig: Inger Zetterström Karlsson
Senast uppdaterad: 2017-11-29 08:20:52

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Inger Zetterström Karlsson Enhetschef Bibliotek & kultur 0157 – 43 09 63