Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Teknisk handbok

Välkommen att läsa kommunens tekniska handbok.

Trafik och gator

Flen växer och befinner sig i en expansiv period med ökat bostadsbyggande, satsningar på att utveckla stadskärnan och nya företagsetableringar. Parallellt sker ökade regionala satsningar på kollektivtrafik, bostadsbyggnation och infrastruktur. Det ställer höga krav på att samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun utnyttjar och samordnar resurserna och att samspelet med externa konsulter och entreprenörer sker på bästa tänkbara sätt.

Kontaktuppgifter

Taggar:

teknisk handbok
typritningar
projektering
dokumentation

Sidan uppdaterad: 2023-10-06

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

Bild på en upplyst skylt där det står "FLEN"

Resor

Flens kommun har ett centralt läge i Mälardalen med enbart 1 timmes färd till Stockholm och goda möjligheter till att ta sig fram inom kommunen.

Bil

Tåg

Buss

Resa

pendlarparkering

pendling

bilden visar hus i tätort med grönska bredvid

Schakta & gräva

Om du ska gräva på kommunens gata eller annan mark behöver du ett tillstånd från kommunen. Det är du som utför grävjobbet som ansvarar för att VA- ledningar, el, tele, bredband, fjärrvärme, kabelvision med mera inte skadas.

Shakta

Gräva

datakablar

Bredband och fiber

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Bredband

Fiber