Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Allmän mark

Här hittar du information om vem som ansvarar för skötsel av allmän mark i Flens kommun.

en lummig gata med gröna växter och röda hus

Kommunen ansvarar för:

  • drift och skötsel av gatorna i kommunens tätorter
  • lokala trafikföreskrifter och vägbidrag
  • parkeringstillstånd för rörelsehindrade och torghandel.

I drift och skötsel av vägar ingår exempelvis snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning och asfaltering.

Trafikverket ansvarar för de flesta genomfarterna.

Taggar:

Gator
Torg
Allmän mark

Sidan uppdaterad: 2023-11-29

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

Bild på en upplyst skylt där det står "FLEN"

Resor

Flens kommun har ett centralt läge i Mälardalen med enbart 1 timmes färd till Stockholm och goda möjligheter till att ta sig fram inom kommunen.

Bil

Tåg

Buss

Resa

människor ute i naturen

Energi- och klimatplan

Flens kommun håller på att ta fram en ny energi-och klimatplan 2024-2030 och ett förslag finns nu tillgängligt för samråd mellan 20 september och 19 november.

klimatplan 2024-2030

Miljö

klimat

datakablar

Bredband och fiber

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Bredband

Fiber