Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Allmän mark

Här hittar du information om vem som ansvarar för skötsel av allmän mark i Flens kommun.

en lummig gata med gröna växter och röda hus

Kommunen ansvarar för:

  • drift och skötsel av gatorna i kommunens tätorter
  • lokala trafikföreskrifter och vägbidrag
  • parkeringstillstånd för rörelsehindrade och torghandel.

I drift och skötsel av vägar ingår exempelvis snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning och asfaltering.

Trafikverket ansvarar för de flesta genomfarterna.

Taggar:

Gator
Torg
Allmän mark

Sidan uppdaterad: 2023-12-18

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll