Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Trafik & transporter

Flens kommun vill underlätta för medborgare att cykla och använda sig av kollektiva transportmedel. Här kan du läsa mer om detta arbete.

Cykla i Flen

Cykelbanor utmed statliga vägar byggs och sköts av Trafikverket. Inne i tätorterna byggs och sköts cykelbanorna av kommunen. Antalet gång- och cykelvägar på kommunens vägar utökas årligen, tack vare arbete med statlig medfinansiering. Här arbetas för att skapa ett tydligare gång- och cykelnät på kommunens vägar runt om i kommunen.

Arbete pågår för att förbättra möjligheten att byta från cykel eller bil till tåg. Vid buss- och tågstationen i Flen finns en pendlarparkering för både bilar och cyklar. Intill stationsbyggnaden har dessutom en cykelpump satts upp. I Hälleforsnäs finns cykel- och bilparkering i anslutning till tågstationen.

Cykla & åk kollektivt

Flens kommun arbetar tillsammans med Sörmlandstrafiken och bussbolag för att förbättra kollektivtrafiken. Det handlar bland annat om att matcha tidtabellerna så bra som möjligt för arbetspendling, skoltider och byten – till exempel till tåg.

Flen har goda tågförbindelser. Till Västerås och Linköping går entimmestrafik på vardagar och till Stockholm och Hallsberg går tåg varje timme under morgon/förmiddag och sen eftermiddag/tidig kväll. Tågen mellan Västerås och Linköping stannar också i Hälleforsnäs, vilket ger orten goda förbindelser.

Samverkansprojekt för ökat hållbart resande

Flens kommun ingår i flera projekt i syftet att öka andelen hållbara resor. Kommunen är med i Rena resan, som är ett EU-finansierat projekt som drivs av flera regioner. För Sörmlands del är Region Sörmland projektledare och deltagare är Flen och Eskilstuna kommun. I projektet driver vi kampanjer, skapar informationsmaterial och gör fysiska förändringar i stadsmiljön. Bland annat har anställda på Stenhammarskolan fått prova på livet med elcykel.

Flens kommun arbetar också i nätverk tillsammans med Region Sörmland och Sörmlands övriga kommuner för att förbättra möjligheterna kring hållbart resande i regionen. Tillsammans hjälps vi åt att öka andelen hållbara resor!

Taggar:

Cykla
Transport
Trafik

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll