Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Arbeten på gång

På den här sidan kan ni följa de infrastrukturarbeten som är på gång i kommunen. Observera att det endast är arbeten som Flens kommun är huvudman för.

arbetare och grävmaskin vid vägarbete

Vägarbete på Rusthållsgatan i Malmköping.

Under vecka 25 kommer det utföras vägarbete på Rusthållsgatan i Malmköping, vilket beräknas pågå mellan den 17 och 20 juni. Under denna period kommer biltrafik inte att kunna passera vid den markerade platsen på kartan, utan man måste därför välja en alternativ väg. Man kommer dock kunna passera på Trädgårdsgatan som vanligt.

Länk till området i Google Maps Länk till annan webbplats.

karta över rusthållsgatan malmköping

Beläggningsarbeten sommar 2024

Vecka 26

  • Tisdag 26/6 kommer Bo Hammarskiölds väg att asfalteras. OBS! Bussen kommer därför inte att kunna trafikera hållplats Novembervägen i Brogetorp.
  • Onsdag 26/6 Fabriksgatan och Torsdagen kommer ytan vid Amazon att asfalteras.

Vecka 27

  • Tisdag 2/7 kommer Kolonivägen att asfalteras.
  • Onsdag 3/7 kommer Sörmlandsgatan/Thulegatan asfalteras

Vecka 28

  • Tisdag 9/7 kommer gång- och cykelvägen på Kolonivägen asfalteras

Även om Flens kommun inte är huvudman för denna ombyggnad så informerar vi ändå om detta arbete, eftersom det till viss del påverkar boende i kommunen.

Taggar:

arbeten på gång
vägarbeten i flen
beläggningsarbete
asfaltering
infrastrukturarbeten
vägarbete

Sidan uppdaterad: 2024-06-18

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på gammal gränd

Samhällsplanering

Här kan du ta del av Flens kommuns pågående projekt och hur samhällsplanering sker på både översiktlig- och detaljnivå med ett långsiktigt perspektiv.

Samhällsplanering

Översiktsplan

Detaljplan

Pågående kommunala projekt

Bild på en upplyst skylt där det står "FLEN"

Resor

Flens kommun har ett centralt läge i Mälardalen med enbart 1 timmes färd till Stockholm och goda möjligheter till att ta sig fram inom kommunen.

Bil

Tåg

Buss

Resa

pendlarparkering

pendling

datakablar

Bredband och fiber

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Bredband

Fiber