Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Färdtjänst & riksfärdtjänst

Du som har svårt att resa med allmänna färdmedel kan få resa med färdtjänst eller riksfärdtjänst.

bild på en man som skjuter upp en rullstol i en buss

Vad innebär färdtjänst?

Färdtjänst kan innebära resa med personbilar eller specialfordon, eller resa med vanliga bussar och tåg i sällskap med en ledsagare. Det kan också vara en kombination av dessa. Färdtjänsttillståndet anpassas utifrån din funktionsnedsättning och förmåga att resa.

Vem har rätt till färdtjänst?

Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Du kontaktar kommunens handläggare för samhällsbetalda resor för att ansöka. Beslutet tas utifrån hur svårt du har att förflytta dig på egen hand eller hur svårt du har att använda kollektiva färdmedel.

Servicen finns för dig som till exempel inte ser, har svårt att röra dig eller inte kan åka ensam utan ledsagare.

Vad menas med riksfärdtjänst?

Du kan få riksfärdtjänst om din funktionsnedsättning gör att du inte kan resa med kollektivtrafiken eller allmänna kommunikationsmedel, på grund av att det blir mycket dyrare än normalt. Du kan också få riksfärdtjänst för att du behöver ledsagare under resan.

Gäller för resor utanför färdtjänstområdet

Riksfärdtjänst gäller för resor till resmål utanför det område som din färdtjänst gäller för. Det kan till exempel vara resor från en kommun till en annan, och ibland för resor till resmål utanför länet. Syftet med resan kan till exempel vara semester eller en fritidsaktivitet. Resorna kan bara ske i Sverige.

Oftast får du riksfärdtjänst för att resa med tåg tillsammans med en ledsagare. Du kan istället få resa med en personbil eller ett specialfordon om du inte klarar att resa med tåg. Ibland kan du få riksfärdtjänst för att flyga, om du måste ha egen ledsagare och det inte räcker med den assistans du kan få från flygplatsen.

Du betalar bara en del av kostnaden

Kommunen eller den regionala myndigheten som ansvarar för kollektivtrafiken står för den ökade kostnaden om du får tillstånd för riksfärdtjänst. Du behöver bara betala en del av vad resan skulle ha kostat med allmänna kommunikationsmedel. Hur stor del du får betala räknas ut genom en så kallad schablon och beror på hur lång resan är.

Kontaktuppgifter

 • Samordnare samhällsbetalda resor

  Telefonnummer:  0157-43 00 00

  Telefontider
  Tisdag: klockan 10.00-12.00
  Onsdag: klockan 10.00-12.00
  Torsdag: klockan 10.00-12.00

Taggar:

Färdtjänst
Riksfärdtjänst

Sidan uppdaterad: 2023-11-29

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bilden visar bilar i tätort

Kartgalleri

Här hittar du kartor över Flens kommun.

Karta

Kartor

kartgalleri

skolskjuts på vintern

Snöröjning

Under vintertid har gata/park-avdelning på Flens kommun beredskap för att bevaka när snöplogning, saltning och sandning av vägar och cykelbanor behövs.

Snöröjning

Snö

Bild på en upplyst skylt där det står "FLEN"

Resor

Flens kommun har ett centralt läge i Mälardalen med enbart 1 timmes färd till Stockholm och goda möjligheter till att ta sig fram inom kommunen.

Bil

Tåg

Buss

Resa

pendlarparkering

pendling