Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Bygglov

På denna sida hittar du information om krav för bygglov, vad du behöver göra innan du startar och vad som gäller vid schakt och grävning.

Glad arbetare som tittar in i kameran

Krav för bygglov

Kravet på att du som ska bygga måste söka bygglov finns angivet i Plan- och Bygglagen. Startbesked och bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller att ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer,exempelvis att inreda en vind eller att ändra en byggnads utseende väsentligt.

Bygglov kan också krävas för annat än byggnader, exempelvis:

  • skyltar
  • murar
  • plank och upplag
  • markarbeten och rivning.

Utformning och anpassning av byggnaden

Kraven gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen, gällande planbestämmelser och hänsyn till grannar. Huset måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bland annat hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande. Även vid rivning av byggnad måste vissa regler uppfyllas.

Byggrätt

I detaljplaner regleras byggrätten för respektive fastighet. Byggrätt innefattar bland annat byggnadsarea, byggnadshöjd, byggnadens placering och bruttoarea.

Detaljplanen för din fastighet

Om du vill veta mer om detaljplanen för din fastighet kan du söka i vår karttjänst. Klicka på knappen "Detaljplanering", där du i sökraden kan söka efter fastigheten du är intresserad av. Du kan även klicka direkt i kartan för att få reda på vilken detaljplan som gäller för det område du är intresserad av.

Innan bygget påbörjas

Innan byggnadsarbetet påbörjas ska ett startbesked erhållas av bygg-, miljö- och räddningsnämnden. Bygget ska påbörjas inom två år och slutföras inom fem år räknat från beslutsdatumet.

Följande handlingar ska lämnas in vid ansökan om bygglov:

  • ansökningsblankett
  • situationsplan
  • fasadritningar
  • planritningar
  • kontrollplan

En kontrollansvarig ska föreslås redan i bygglovsansökan i de ärenden som det krävs.

Schakta & gräva

Om du ska gräva på kommunens gata eller annan mark behöver du ett tillstånd från kommunen. Det är du som utför grävjobbet som ansvarar för att VA- ledningar, el, tele, bredband, fjärrvärme, kabelvision med mera inte skadas.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Bygg
Byggande
Bygglov

Sidan uppdaterad: 2024-05-22

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bilden visar ett hus vid en sjö

Bostad

Söker du bostad i Flens kommun? Här öppnar sig en mångfald av alternativ, vare sig du är intresserad av att hyra eller köpa. Upptäck de olika möjligheterna som kommunen har att erbjuda.

Hyra bostad

Köpa bostad

bilden visar en karta

Industrimark & Lokaler

Flens kommun kan med sitt strategiska läge erbjuda en god miljö, utvecklad kommunal service, bra kommunikation och transport.

Industrimark

Industri

Lokaler

Hyra lokal

Lokal

bilden visar två leende människor

Starta & etablera företag

Här hittar du information kring hur du kan starta och etablera ett företag i Flens kommun.

Företag

Starta företag

Starta eget