Hoppa till huvudinnehåll

Skyltar och vägmärken

Följande regelverk gäller för projektering och utförande av vägmärken:
Trafikförordningen TrF(1998:1276)
Vägmärkesförordningen VMF(2007:90)
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar TSFS(2019:74)
Utmärkta föreskrifter, en handbok om lokala trafikföreskrifter(SKR)

Gatunamnsskyltar

Gatunamnsskyltar ska vara utförda i högreflekterande material, NR. Textstorleken ska vara 80/60 mm förutom i större korsningar och cirkulationsplatser där textstorleken ska vara 110/80 mm.

Skyltar ska vara dubbelsidiga förutom de som ska fästas på en husfasad eller om placering av dubbelsidig gatunamnsskylt inte är optimal utan kräver två enkelsidiga skyltar istället. Gatunamnsskyltar ska vara utförda i så kallad I-profil,  vilket innebär att de är förstärkta (levereras med stöd till I-profil).

Vägmärken

Reglerna för vägmärkenas utseende och användning finns i Vägmärkesförordningen (VMF) 2007:90. 
Vägmärkesmaterial ska vara av typ blinkfyrar eller likvärdigt. Vägmärken ska om möjligt placeras på befintlig stolpe eller på belysningsstolpe.

Vägvisning

Även när det gäller vägvisningsskyltar använder vi oss av det högreflekterande materialet NR. Textstorleken ska i normalfallet vara 150 mm. Teckensnittet som används för vägmärken heter Tratex. Vid vägvisning på cykelstråk kan teckenstorleken vara mindre.

Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-05-04 15:18:59

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef Teknik & Utemiljö

0157-43 02 95