Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Teknisk handbok

Flens kommuns tekniska handbok innehåller hänvisningar till gällande lagar och förordningar, generella branschriktlinjer samt kommunspecifika krav kopplade till anläggning och drift av allmänna anläggningar. Den riktar sig både till kommunens anlitade konsulter, entreprenörer och till den egna kommunala verksamheten.

bild på lysande ortsskylt

Inledning

Välkommen till Flens kommuns tekniska handbok.

bild på pennor och linjal

Projektering

Här hittar du information och upplysningar kring vad du måste tänka på inför och under projektering.

bilden visar snöröjning

Gator & torg

När gator och torg planeras vägs flera faktorer in i arbetet. Särskilt viktigt att tänka på är framtida drift och underhåll, framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet.

bild på gångstig vid vattnet

Parker & grönytor

Park- och grönytor utgör en viktig del av stadens identitet och är värdefulla resurser som ska beaktas i planeringen och vid byggnation.

bilden visar ett trafikljus

Tekniska anläggningar

Här beskrivs övergripande krav och riktlinjer för utformning av tekniska anläggningar och konstbyggnader.

bilden visar en grävmaskin som gräver

Markupplåtelser, schaktning & trafik

Tekniska anvisningar för polis- och parkeringstillstånd, schakttillstånd och nyttjanderätter.