Hoppa till huvudinnehåll
Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Du som har svårt att resa med allmänna färdmedel kan få resa med färdtjänst eller riksfärdtjänst. Servicen finns för dig som till exempel inte ser, har svårt att röra dig eller inte kan åka ensam utan ledsagare.

Vad innebär färdtjänst?

Färdtjänst kan innebära resa med personbilar eller specialfordon, eller resa med vanliga bussar och tåg i sällskap med en ledsagare. Det kan också vara en kombination av dessa. Färdtjänsttillståndet anpassas utifrån din funktionsnedsättning och förmåga att resa.

Vem har rätt till färdtjänst?

Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Du kontaktar kommunens handläggare för samhällsbetalda resor för att ansöka. Beslutet tas utifrån hur svårt du har att förflytta dig på egen hand eller hur svårt du har att använda kollektiva färdmedel.

Vad menas med riksfärdtjänst?

Du kan få riksfärdtjänst om din funktionsnedsättning gör att du inte kan resa med kollektivtrafiken eller allmänna kommunikationsmedel, på grund av att det blir mycket dyrare än normalt. Du kan också få riksfärdtjänst för att du behöver ledsagare under resan.

Gäller för resor utanför färdtjänstområdet

Riksfärdtjänst gäller för resor till resmål utanför det område som din färdtjänst gäller för. Det kan till exempel vara resor från en kommun till en annan, och ibland för resor till resmål utanför länet. Syftet med resan kan till exempel vara semester eller en fritidsaktivitet. Resorna kan bara ske i Sverige.

Oftast får du riksfärdtjänst för att resa med tåg tillsammans med en ledsagare. Du kan istället få resa med en personbil eller ett specialfordon om du inte klarar att resa med tåg. Ibland kan du få riksfärdtjänst för att flyga, om du måste ha egen ledsagare och det inte räcker med den assistans du kan få från flygplatsen.

Du betalar bara en del av kostnaden

Kommunen eller den regionala myndigheten som ansvarar för kollektivtrafiken står för den ökade kostnaden om du får tillstånd för riksfärdtjänst. Du behöver bara betala en del av vad resan skulle ha kostat med allmänna kommunikationsmedel. Hur stor del du får betala räknas ut genom en så kallad schablon och beror på hur lång resan är.

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter och mer information

Samordnare för samhällsbetalda resor, ring via Kontaktcenter
Telefon: 0157-43 00 00
Telefontider
Tisdag: klockan 10-12
Onsdag: klockan 10-12
Torsdag: klockan 10-12
E-post: flenskommun@flen.se

Det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av allmänheten. Undvik därför att skicka känsliga personuppgifter till oss via e-post. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter. 

 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2023-03-16 14:52:54

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jerry Wahlstedt

Skolskjutssamordnare

0157 - 43 02 18