Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Snöröjning

Under vintertid har gata/park-avdelning på Flens kommun beredskap för att bevaka när snöplogning, saltning och sandning av vägar och cykelbanor behövs.

Genom att släppa fram våra fordon när vi sandar och plogar hjälper du till att hålla vägarna framkomliga och säkra.

Som fastighetsägare ansvarar du för snöröjning fram till din tomtgräns. Det är inte tillåtet att skotta ut snön utanför egen tomtgräns.

Tips till dig när vinterväglag råder!

  • Anpassa hastigheten till väglaget och övrig trafik.
  • Lyssna på lokalradions väderrapporter.
  • Var ute i god tid. Även om vi gör vårt bästa kan man aldrig vara säker på att det inte är halt.

När kommer vi?

Vid ungefär 6 cm blötsnö plogar kommunen bostadsgator, busshållplatser, vid övergångsställen och handikapplatser, vid gång- och cykelvägar i kommunens orter.

Vid snöfall med lättare/torrare snö plogar vi vid ett snödjup på cirka 10 cm.

Vägar som prioriteras är Norra- och Södra Kungsgatan i centralorten Flen. Därefter plogar man bostadsområden och lokalgator. Nedan ser du vilka gator samt gång och cykelvägar som prioriteras där du bor.

På vissa av kommunens större vägar är det Trafikverket som ansvarar för snöröjningen, se nedan.

Flens kommun ansvarar även för snöröjningen i ytterområdena Malmköping, Sparreholm, Skebokvarn, Bettna, Vadsbro, Mellösa, Hälleforsnäs. I vissa delar har kommunen entreprenörer som plogar och sandar.

Trafikverket sköter det stora vägnätet, medan kommunerna tar hand om vägar och gator inom städer och samhällen. Se hur de sköter vägarna och vilken entreprenörer som utför arbetet på vägarna där du bor.

Taggar:

Snöröjning
Snö

Sidan uppdaterad: 2024-01-17

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll