Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Landsvägsgatan Malmköping

Här hittar du information om kommande gatu- och ledningsarbeten på Landsvägsgatan i Malmköping.

översiktsbild över landsvägsgatan malmköping

Flens kommun i samarbete med Sörmland Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats. återupptar arbetet med att bygga om gata, belysningen samt VA-ledningar längs Landsvägsgatan samt vissa angränsande gator. Arbetet planeras på sträckan mellan Garvargränd och Malmagatan, se översiktsbild. Under arbetets gång kan det vara svårt att ta sig fram och hitta parkering på de aktuella gatorna.

När startar arbetet?

Arbetet på Landsvägsgatan kommer att påbörjas när ett avtal med en entreprenör är påskrivet. Upphandlingen av entreprenör pågår och avtal väntas kunna tecknas tidigast under andra kvartalet 2024. Först då kan vi fastställa en exakt starttid och en tidsplan för arbetet.

Innan arbetena påbörjas kommer vi att kalla berörda fastighetsägare och näringsidkare till ett informationsmöte.

Bakgrund

Hösten 2017 påbörjades arbetet med ledningsförnyelse samt ombyggnation av Landsvägsgatan i Malmköping. Entreprenaden genomfördes som ett samarbete mellan Flens kommun och Sörmland Vatten och Avfall AB. Projektet drabbades av problem och förseningar i form av exempelvis arkeologiska intressen, felaktiga ritningar och föroreningar såsom diesel och tjära. Arbetet avbröts därför temporärt.

Kontaktuppgifter

Kontaktcenter, Flens kommun
Tel: 0157- 43 00 00
E-post: flenskommun@flen

Taggar:

landsvägsgatan
malmköping

Sidan uppdaterad: 2024-05-06

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll