Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kantstöd

Kantstöd ska placeras på ett sådant vis att så långa sammanhängande sträckor som möjligt erhålls med enhetligt utseende på stenen.

I Flens kommun används normalt kantstöd av betong. I kvarter med äldre villabebyggelse ska kantsten i förekommande fall alltid utföras i svensk granit. Gammal sten ska i möjligaste mån återanvändas. Granitsten som inte behöver återanvändas där den tas upp sparas och används i andra projekt. Om det inte finns gammal sten så att det räcker till hela området ska stenen användas i ett sammanhang så att man i minsta mån blandar gammal och ny sten på en och samma sträcka.

Kantstensvisningen ska vara 12 cm förutom vid infarter där kantstensvisningen ska vara 6 cm och vid gång- och cykelpassager där kantstenen ska gå ned i noll. Vid infarter ska kantstenen vara fasad.

Fasad kantsten ska användas vid infarter. Kantstöd ska huggas och kantstöd av granit ska sättas i jordfuktad betong. Kantsten ska i övrigt sättas enligt AMA-anläggning 17.

Taggar:

Kantstöd

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll