Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Passager & överfarter

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för olika passager och överfarter.

Passager kan utföras som övergångsställe, gångpassage, cykelpassage och cykelöverfart. Vilken typ av passage som anläggs beror på ett antal olika faktorer som trafikmängd, hastighetsbegränsning, antal oskyddade trafikanter och typ av oskyddade trafikanter.

Övergångsställe

Övergångsställe ska väljas vid följande tillfällen:

  • Trafikmängden överskrider 3000 motorfordon/dygn
  • Passagen används av barn på väg till och från skolan
  • Passagen används av många äldre, barn och funktionsvarierade

Om antalet motorfordon/dygn underskrider 3000 bör gångpassage väljas.

Utformning

Samtliga passager ska utformas enligt typritningarna som du kan se genom att klicka längre ned på sidan. Övergångsställen ska om möjligt hastighetssäkras så att fordon kan passera i max 30 km/h. Detta sker genom anläggning av farthinder Öppnas i nytt fönster..

Passagen ska placeras så att det inte tillskapas någon omväg för den gående eller cyklisten, dock kan det i vissa sammanhang vara lämpligt med en förskjutning i sidled för att få en hastighetsdämpande effekt.

Kantstensvisning bör om möjligt vara noll där fotgängare och cyklister passerar och storgatsten bör undvikas i dessa lägen, om det inte krävs för att tillskapa korrekt avrinning för vattnet.

Övergångsställen ska alltid förses med vägmarkering och vägmärke, cykelöverfart med vägmarkering. Cykelöverfart anläggs aldrig enskilt utan ska alltid kompletteras med ett övergångsställe.

Taggar:

Passager
Överfarter

Sidan uppdaterad: 2024-06-27

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll