Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Strandskydd

Här hittar du information om strandskydd, som gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek.

ett hus vid vattnet

I områden med strandskydd finns det regler enligt Miljöbalken som säger att man inte får:

  1. Bygga nya hus eller byggnader som man kan gå in i, som till exempel sommarstugor, bastu eller båtskjul.
  2. Göra stora ändringar på befintliga byggnader så att de används till något helt annat än tidigare, som att omvandla en bod till en bastu.
  3. Sätta upp saker som hindrar andra från att komma in i området, eller som stör växt- och djurlivet. Det kan vara till exempel bryggor, planteringar, flaggstänger, staket eller trädgårdsgångar.
  4. Gräva eller förbereda för att bygga enligt ovanstående punkter.
  5. Åtgärder som skadar växt- och djurlivet, som att fälla mer än ett träd på ställen som inte används för skogsbruk.

Det skyddade området sträcker sig normalt 100 meter från strandkanten både på land och i vattnet. Runt Båven gäller ett utökat skydd på 300 meter enligt beslut från Länsstyrelsen.

I vissa situationer kan kommunen ge tillstånd att göra undantag från dessa regler om strandskydd. För att få ett sådant tillstånd behöver det finnas "särskilda skäl". Till exempel kan det vara om marken redan används för något, om en byggnad ska ersätta en annan (med samma syfte) som har tagits bort av någon anledning, eller om åtgärden behövs för att möjliggöra friluftsliv.

Det är viktigt att komma ihåg att skyddet av strandmiljön är en viktig allmän angelägenhet. Därför har lagstiftaren bestämt att beslut om undantag alltid ska göras med försiktighet. Särskilt stränga regler gäller i områden som är extra viktiga att skydda.

För att bygga bryggor krävs vanligtvis ett speciellt tillstånd för att bryta mot strandskyddet. Om det finns goda skäl kan tillstånd ändå ges, framför allt för mindre flytbryggor. Dessa bör inte vara större än 1,5 x 6 meter.

På etablerade tomtplatser där allemansrätten är begränsad gäller följande regler:

  • För små bryggor upp till 1,5 x 6 meter, som inte placeras nära tomtgränsen, krävs normalt sett inte särskilt tillstånd från strandskyddet.
  • Byggnader, anläggningar eller åtgärder som behövs för jordbruk, skogsbruk, yrkesfiske eller rennäring och som inte används som bostäder, omfattas inte av dessa regler. Det är dock viktigt att dessa anläggningar faktiskt behöver vara där de är inom strandskyddsområdet, och regeln får inte utnyttjas felaktigt.
  • Dispens (särskilt tillstånd) behövs inte för byggnader, anläggningar eller åtgärder inom strandskyddsområdet som kompletterar huvudbyggnaden. Dessa kan uppföras inom 15 meter från huvudbyggnaden, men inte närmare än 25 meter från stranden, förutsatt att de är belägna på den tomtplats som tidigare godkänts i ett dispensbeslut.

Det finns möjlighet att ansöka om att upphäva strandskyddet för små vattendrag i specifika fall.
Med små vattendrag menas bäckar och diken som har vatten under en del eller hela året.
Vid sådana små vattendrag kan omfattningen av skyddet diskuteras individuellt och på särskilda platser.

Om du vill ansöka om att upphäva strandskyddet på en specifik plats kan du göra detta hos Länsstyrelsen. I ansökan behöver du beskriva vilket område du vill att upphävningen ska gälla och ge dina argument för detta. Du behöver bland annat förklara varför du anser att det är tydligt att området inte har en betydande roll för att uppfylla syftena med strandskyddet.

Länsstyrelsen kan i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett område, om det är klart att området inte har en betydande roll för att uppfylla strandskyddets syften."

Kontaktuppgifter

Taggar:

Strandskydd
Strandskyddsdispens

Sidan uppdaterad: 2023-11-29

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll