Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Stöd & omsorg

Av olika skäl kan människor någon gång i livet behöva stöd i sitt dagliga liv. Det kan handla om vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning. Flens kommun ger stöd och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga och vänner. 

Boendealternativ

LSS Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt, det gäller även då du behöver mer stöttning kring din boendesituation.

Våld i nära relation

Den som är utsatt för våld, hot, trakasserier inom familjen har laglig rätt till stöd och hjälp av socialtjänsten. Hjälpen kan bestå av stödsamtal, tillfälligt ekonomiskt stöd, flytt till skyddat boende m.m. Kvinnojour Utbildade jourkvinnor kan ge stöd och följa med som stödpersoner till polis, läkare och rättegångar. Kvinnojouren Malva 0157-120 10 Kvinnofridslinjen Den statliga Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt, året runt. Samtalen är gratis och registreras inte på telefonräkningen. Samtalen är anonyma. Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Barn

Du som är barn eller tonåring och upplevt våld i din familj kan få individuell krisbearbetning i form av Trappansamtal. Trappan är en metod för samtal med barn och ungdomar som har upplevt våld. Under kontorstid på vardagar når du oss via Stadshusets växel. Telefon: 0157 – 43 00 00, begär

Mottagningstelefonen mellan klockan 09:00-12:00. Övriga tider ring 112

Alkohol & missbruk

Öppenvården är till för personer med kemiskt beroende av alkohol, narkotika och läkemedel, samt för anhöriga och andra närstående. Du kan söka hjälp anonymt och inga journaler kommer att föras. Även anhöriga kan ringa, ring då Kontaktcenter på 0157-43 00 00 och be att få komma till Mottagningstelefonen.

Integration & introduktion

Kompassen är en mottagning för att underlätta skolstart för barn i asyl. Verksamheten vänder sig även till nyanlända vuxna som fått en anvisning eller flyttat till Flens kommun som behöver stöd och råd i sin integration. Kompassen finns på Storgatan 21 642 37, Flen. Flyktingguide & språkvän En väg till integration i Flen är att underlätta personliga kontakter för ömsesidigt utbyte. Flyktingguide & språkvänverksamheten kan erbjuda nyanlända chans att träna svenska språket och lära känna svenska samhället och motverka okunskap, fördomar och segregation. En flyktingguide ställer upp ideellt som språkvän/kontaktperson. 

Taggar:

Stöd
Omsorg

Sidan uppdaterad: 2024-01-23

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll