Hoppa till huvudinnehåll

Busshållplatser

Busshållplatser bör placeras optimalt i förhållande till sitt upptagningsområde med särskilt beaktande för resenärens säkerhet och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.

Busshållplatser ska utformas i enlighet med typritning Tillgänglighetsanpassad hållplats, (se ritning i högerspalt)

Överbyggnaden ska dimensioneras i enlighet med Dimensionering, gatuöverbyggnad, (se ritning i högerspalt).

Om det finns en cykelbana som passerar busshållplatsen ska den i möjligaste mån dras bakom hållplatsläget. Det är lämpligt att anslutningen till hållplatsen utformas så att man som cyklist inte väljer att cykla över hållplatsen.

Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-08-24 15:48:02

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef gata park

0157-43 02 95