Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Färdtjänst & riksfärdtjänst

På denna sida hittar du information färdtjänst och riksfärdtjänst.

Funktionsnedsatt person i rullstol tittar ut över en sjö

Vad innebär färdtjänst?

Du som har svårt att resa med allmänna färdmedel kan få resa med färdtjänst eller riksfärdtjänst. Färdtjänst kan innebära en resa med personbil eller specialfordon, eller en resa med vanlig buss och tåg i sällskap av en ledsagare. Det kan också vara en kombination av dessa.

Vem har rätt till färdtjänst?

Färdtjänsttillståndet anpassas utifrån din funktionsnedsättning och förmåga att resa och det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Den är till för dig som till exempel inte ser, har svårt att röra dig eller inte kan åka ensam utan ledsagare. Du kontaktar kommunens handläggare för samhällsbetalda resor för att ansöka.

Vad menas med riksfärdtjänst?

Du kan få riksfärdtjänst om din funktionsnedsättning gör att du inte kan resa med kollektivtrafik eller allmänna kommunikationsmedel, på grund av att det blir mycket dyrare än normalt. Du kan också få riksfärdtjänst för att du behöver ledsagare under resan.

Riksfärdtjänst gäller för resor till resmål utanför det område som din färdtjänst gäller för. Det kan till exempel vara resor från en kommun till en annan, och ibland för resor till resmål utanför länet. Syftet med resan kan till exempel vara semester eller en fritidsaktivitet. Resorna kan bara ske i Sverige.

Oftast får du riksfärdtjänst för att resa med tåg tillsammans med en ledsagare. Om du inte klarar av att resa med tåg, kan du istället få resa med en personbil eller ett särskilt fordon. Ibland kan du få riksfärdtjänst för att flyga, om du måste ha egen ledsagare och det inte räcker med den assistans du kan få från flygplatsen.

Kostnader för riksfärdtjänst

Kommunen eller den regionala myndigheten som ansvarar för kollektivtrafiken står för den ökade kostnaden om du får tillstånd för riksfärdtjänst. Du behöver bara betala en del av vad resan skulle ha kostat med allmänna kommunikationsmedel. Hur stor del du får betala räknas ut genom en så kallad schablon och beror på hur lång resan är.

Kontaktuppgifter

 • Samordnare samhällsbetalda resor

  Telefonnummer:  0157-43 00 00

  Telefontider
  Tisdag: klockan 13-15
  Onsdag: klockan 13-15
  Torsdag: klockan 13-15

Taggar:

Färdtjänst
Riksfärdtjänst

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll