Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

God man och förvaltare

Här kan du som är i behov av god man eller förvaltare hitta information. På sidan finns även tips för dig som vill bli god man eller förvaltare och hur överförmyndarnämnden kan stötta dig i uppdraget.

kvinna som står utomhus en solig dag

Information för dig som har eller behöver en god man eller förvaltare

Gode män och förvaltare hjälper personer som har svårt att klara sin ekonomi eller annat som tillhör vardagslivet.

God man, förvaltare eller förmyndare kallas den person som hjälper dig och träder in i ditt ställe. Vilket begrepp som används beror på i vilken situation du som får hjälp befinner dig. Det beror också på i vilken utsträckning den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren får träda in i ditt ställe. Ett god man - och förvaltarskap ska aldrig vara större än vad det behöver vara. Uppdraget omfattar 1-3 delar:

1) sörja för person

2) bevaka rätt

3) förvalta egendom.

Ordförklaring

 • En individ som har hjälp av en god man/förvaltare kallas för huvudman.
 • Med ställföreträdare menas en god man, förvaltare och förmyndare.

Sörja för person
Att sörja för person är en form av personlig omvårdnad, exempelvis att se till så att huvudmannen har en bra boendemiljö, god vård och omsorg.

Bevaka rätt
Bevaka rätt handlar i allmänhet om att ansöka om stöd och service, exempelvis hjälp att söka ett lämpligt boende, hjälp att deklarera eller ansöka om bostadsbidrag.

Förvalta egendom
Förvaltning av egendom innebär att gode mannen i dialog med huvudmannen sköter ekonomin eller att förvaltaren sköter om all ekonomi eller endast viss egendom.

En god man kan hjälpa dig med att betala räkningar och ansöka om olika bidrag eller andra hjälpinsatser och ha kontakt med myndigheter. En förutsättning för att ett godmanskap ska fungera är att du och gode mannen kan samarbeta.

En god man är inte anställd av någon utan arbetar självständigt på uppdrag av dig. Gode mannen får ansvar för din ekonomi, (om förvalta egendom ingår i uppdraget). Det betyder att hen betalar dina räkningar och ser till att du får pengar för ditt eget behov. De pengar som inte behövs för ditt dagliga behov ska placeras tryggt och säkert. Gode mannen ska även se till att du har ett bra boende och omvårdnad, (om sörja för person ingår i uppdraget,) och bevaka att dina rättigheter tas tillvara (om bevaka rätt ingår i uppdraget). En god man ska inte ersätta någon annan hjälpinsats som du kan ha rätt till. Har du till exempel behov av en kontaktperson eller hemtjänst, då kan en god man eller förvaltare hjälpa dig att ansöka om det. Den som sedan utför insatsen kan exempelvis vara socialförvaltningen, anhöriga eller liknande. Den gode mannen ska alltid se till vad som är bäst för dig.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns Rollkoll, ett material om gode mannens roll samt om rollfördelningen mellan god man i relation till andra aktörer. Här hittar du Rollkoll Länk till annan webbplats.

Om du inte längre behöver en god man

Om du inte längre behöver en god man kan du ansöka om att godmanskapet ska upphöra. Du skriver antingen på egen hand eller tillsammans med din gode man till tingsrätten och meddelar din önskan.

En förvaltare kan hjälpa dig med samma saker som en god man. Det finns en viktig skillnad:

Om du gör saker som blir till skada för dig eller om du blir utnyttjad av någon. Då kan tingsrätten bestämma att du ska ha en förvaltare.

Du kan få en förvaltare även om du inte vill. Om du har en förvaltare får du inte skriva på avtal eller ansökningar. Förvaltaren får skriva på för dig. Du får inte ta ut pengar från banken utan förvaltarens tillåtelse. Förvaltaren bestämmer hur mycket pengar du får använda.

Om du får en god man, så är det en person som kan hjälpa dig och ge dig råd. Du kan fortfarande fatta beslut själv, som att skriva på papper eller ge bort saker. God man får inte bestämma själv, utan måste fråga om ditt tillstånd, förutom när det handlar om vardagliga saker hemma. Om du inte kan fatta beslut själv kan din god man hjälpa dig med sådana beslut, alltid med ditt bästa i åtanke.

Det är ditt val om du vill ha en god man, och du måste säga ja till det. Den personen har en god man kallas för huvudman. Om du inte förstår vad en god man är, eller om du inte kan säga vad du tycker om det, så får dina nära släktingar säga vad de tycker. Om du vill sluta ha en god man kan du säga det när du vill.

Din god man kan inte bestämma över dig. Allt som din god man gör åt dig måste du godkänna, om du förstår vad det handlar om. Du har rätt att bestämma över dina egna saker och ärenden.

Om du inte kan säga vad du vill, behöver din god man inte alltid fråga om ditt tillstånd. Då kan din god man ta mer ansvar. Det är bra att samarbeta med dina släktingar i sådana situationer. Din god man ska alltid tänka på vad som är bäst för dig. En god man blir utsedd av en domstol.

Så ansöker du

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du eller dina anhöriga ansöka om det direkt hos tingsrätten. Du kan också vända dig till överförmyndarkontoret i Flens kommun som kan hjälpa dig att ansöka. Sjukvården är också skyldiga att anmäla om du har behov av en god man. Det är sedan tingsrätten som bedömer, och fattar beslut om du ska få en god man eller en förvaltare.

Du som har ett uppdrag som god man/förvaltare/ställföreträdare

Du är ställföreträdare

Uppdraget som god man eller förvaltare innebär att du är ställföreträdare för någon som inte kan förvalta sina tillgångar eller verka för sitt eget bästa. Det innebär också att du ska se till så att din huvudman får den vård och tillsyn hen behöver, samt att verka för att hen inte missgynnas i olika sammanhang. Din huvudsakliga uppgift är dock att företräda din huvudman, främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

I början av ditt uppdrag

När du ska ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom är det viktigt att snabbt ta kontakt med huvudmannen, dennes släktingar, eventuell handläggare på socialtjänsten, hemtjänsten och personal på eventuellt särskilt boende. Du bör snarast underrätta Försäkringskassan, posten, banker, Skatteverket, hyresvärd med flera, om ditt uppdrag.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns en längre checklista Länk till annan webbplats. som är bra att ha i början av ditt uppdrag.

Stöd i ditt uppdrag

Det är alltid du som fattar beslut i ditt uppdrag, och du kommer att få utbildning för att kunna sköta det på bästa sätt. Överförmyndarkontoret stöder dig med information om uppdragets bestämmelser, upplysningar om lagstiftningen och hur den kan användas.

Mer hjälp, information, kunskapsbank och möjlighet att få kontakt med andra gode män och förvaltare kan du få via Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats. Länk till annan webbplats.

Du kan också ladda ner Rollkoll, ett material om gode mannens roll samt om rollfördelningen mellan god man i relation till andra aktörer. Här hittar du Rollkoll. Länk till annan webbplats.

Svenska Bankföreningen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och Svensk Värdepappersmarknad tagit fram en fördjupad informationsbroschyr Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna. Länk till annan webbplats.

Svenska Bankföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta kortfattad information om vad som gäller för bankärenden för någon annans räkning.

Informationsträffar för dig som arbetar som ställföreträdare

Överförmyndarnämnden kan nu erbjuda gode män, förvaltare och förmyndare e-Wärna Go, som är en uppdatering från e-Wärna; Sveriges mest använda e-tjänst för ställföreträdare. Tjänsten används för din löpande bokföring för att på ett smidigt och digitalt sätt kunna redovisa dina uppdrag till nämnden.

E-Wärna Go är utvecklad med den senaste tekniken och lättanvända gränssnitt som gör det enkelt att komma igång. Det är en webbapplikation som gör det möjligt att arbeta flexibelt och som kan underlätta ditt uppdrag över tid.

Kontaktuppgifter

 • Namn: Överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommun

  Telefonnummer: 0157-43 00 70

  E-post: overformyndaren@flen.se

  Besöksadress (Stadshuset i Flen)
  Sveavägen 1
  Flens Kommun

  Observera att du först behöver boka tid.

  Postadress
  Överförmyndarkontoret
  Flens kommun
  642 81 Flen

  Telefontid
  Måndag: klockan 9.30-11.30
  Tisdag: klockan 13-15
  Onsdag: klockan 9.30-11.30
  Torsdag klockan 9.30-11.30

Taggar:

God man
Förvaltare
Överförmyndare

Sidan uppdaterad: 2024-02-22

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

Två små barn leker med lego

Förälder och förmyndare

Här hittar du information om vad som händer i de situationer när en förälder inte kan eller bör företräda barnet, och det finns behov av att en god man, förmyndare eller medförmyndare utses.

Förälder och förmyndare

Särskilt förordnad förmyndare

Tre tonårsgrabbar vid sina datorer 

God man för ensamkommande

Här hittar du information som kan vara till nytta i ditt uppdrag som god man åt ensamkommande barn.

God man för ensamkommande barn

bild på park med träd

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren inom överförmyndarnämndens område. Du är alltid välkommen att kontakta en handläggare!

Frågor och svar överförmyndaren