Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Vill du engagera dig socialt?

Här hittar du samlad information om hur du kan bidra till att förbättra en annan människas tillvaro på olika sätt.

Människor i olika åldrar och härkomster sitter på en picknickfilt

Bli familjekompis

– ett pågående projekt mellan Flens kommun och organisationen Bilda

Vill du delta i projektet familjekompis? Familjekompis ger etablerade och nya svenska familjer möjligheten att lära känna varandra, öka förståelsen för varandra samt skapa värme mellan människor. Alla typer av familjer är välkomna, även för dig som är i pensionsåldern och/eller inte har egna barn.

Så blir du kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du i förebyggande syfte främjar sociala kontakter och utveckling hos en medmänniska. Det är socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet finns. En kontaktperson är tillgänglig och en förebild som kan hjälpa till genom att träffas, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet.

Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt. En kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för. För uppdraget utgår arvode och ersättning för omkostnader.

Du kan bli kontaktperson utifrån olika lagrum. Beslutet grundas på socialtjänstlagen (SoL) eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt det individuella behovet.

Att bli kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd. Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktfamilj, som kan vara en person eller en familj.

Välkommen att läsa mer på sidan kontaktperson och kontaktfamilj.

Du som är medarbetare i Flens kommun har även förmånen att bli språkvän på arbetstid,  så kallad kommunal språkvän. Det innebär att du som medarbetare efter förankring hos din chef, får möjlighet att vara språkvän på arbetstid, en timme åt gången vid tio tillfällen. Att delta i konceptet kommunal språkvän på arbetstid är något en medarbetare kan göra en gång.

Kommunens frivilliga

Som frivillig som hjälper äldre kan du ingå i en grupp som kallar sig kommunens frivilliga. De frivilliga kan hjälpa till på kommunens träffpunkter eller som följeslagare då någon behöver stöttning vid läkarbesök eller promenader. Man kan även få hjälp att i sitt eget hem få hjälp med att läsa tidningen eller samtala.

Kan du tänka dig att bli god man eller förvaltare?

Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturligt för andra att klara själva. Här kan du göra en viktig insats för en medmänniska.

Kontaktuppgifter

 • Kontaktperson/kontaktfamilj
  Individ och Familj

  E-post: familjehem@flen.se

  Telefonnummer: 0157-43 00 00

  Kontaktperson för funktionsnedsättningsområdet

  Jenny Jonsson
  Jenny.jonsson@flen.se, 0157-43 08 19

  Lena Westerback
  Lena.westerback@flen.se, 0157-43 08 31

  Bli språkvän

  E-post: kommunal.sprakvan@flen.se
  Telefonnummer: 0157-43 00 00

  Bli en av kommunens frivilliga Telefonnummer: 0157-43 08 07

Taggar:

språkvän
kommunens frivilliga
kontaktperson & kontaktfamilj
projekt familjekompis

Sidan uppdaterad: 2023-10-03

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll