Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kommunal sjukvård & hälsa

Här hittar du information om kommunens ansvar för sjukvård och rehabilitering i hemmet, anpassat för dig som på grund av sjukdom eller skada inte själv kan ta dig till vårdcentral.

En yngre kvinna håller armen om en äldre man

Vem kan få hemsjukvård?

I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för hälso- och sjukvården delat mellan region och kommun. Hälso- och sjukvård i hemmet ges till personer över 18 år som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand eller med stöd, kan uppsöka vårdcentral eller mottagning. I första hand skall besök inom öppenvården ske på vårdcentralen och det är dit du vänder dig i första hand. Vårdcentralen eller sjukhuset bedömer om du har behov av hemsjukvård, och ger därefter kommunen i uppdrag att utföra insatsen. Du kan även få hjälp med rehabilitering av arbetsterapeut eller fysioterapeut i hemmet.

Hemsjukvården kan innehålla medicinska insatser, rehabilitering och omvårdnad och kan omfatta alltifrån enkla avgränsade vårdåtgärder med flera dagars mellanrum, till sjukvård med upprepade besök och åtgärder per dygn för svårt sjuka patienter.

Är du i behov av hjälpmedel för att klara av din vardag?

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att klara dina dagliga aktiviteter kan du vara i behov av ett hjälpmedel. Det finns många särskilt anpassade hjälpmedel att få, exempelvis: rullstol, rollator, kryckor, inkontinensskydd, hand- och fotledsstöd eller toalettförhöjare.

Är du inskriven i kommunens hemsjukvård och är i behov av hjälpmedel kontaktar du kommunens arbetsterapeut på tel: 0157-43 08 85. Är du däremot inte inskriven i hemsjukvården kontaktar du din egen vårdcentral som kan hjälpa dig vidare.

Patientsäkerhetsberättelse

En patientsäkerhetsberättelses syfte är att öppet och tydligt redovisa för alla strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. I patientsäkerhetsberättelse beskrivs hur kommunen arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Patientsäkerhetsberättelsen redovisas för föregående år och ska vara färdig senast den 1 mars varje år. Det innebär att en uppdaterad version för år 2023 publiceras mars 2024. Har du frågor om patientsäkerhetsberättelsen i Flens kommun kan du kontakta den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS).

Kontaktuppgifter

  • Kontakt

    Telefonnummer:
    0157 - 43 00 00

    Besöksadress:
    Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

Kommunal sjukvård
Hemsjukvård
Hjälpmedel
Patientsäkerhetsberättelse

Sidan uppdaterad: 2024-02-22

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

gammal dam dansar med ung kvinna

Äldre

Här hittar du information om hur äldre människor kan få stöd och hjälp för att leva ett värdigt och meningsfullt liv.

Uppsökande hembesök

Äldreomsorg

förenklad biståndsprövning

En digital bankdosa

Avgifter för vård & omsorg av äldre

Kommunen tar ut en avgift, så kallad maxtaxa, för vård och omsorg av äldre.

Avgifter för äldreomsorg

Avgiftshandläggare äldreomsorgen

en kvinna håller i ett fiskespö medan en man håller i en fisk

Aktiviteter för äldre

Här hittar du som äldre information om vilka aktiviteter som anordnas i kommunen.

Aktiviteter

Äldre

Gemenskap