Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Stöd till individ & familj

Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till med råd, stöd och behandling för barn, unga och vuxna.

Två kvinnor sitter på marken, en kvinna matar en pojke med glass.

Kommunen finns till för dig och din familj

Både enskilda personer i olika åldrar och familjer, kan någon gång i livet behöva särskilt stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. Det kan gälla rådgivning och stöd för den egna, eller för andras sociala livssituation, exempelvis vid missbruk, våld och konflikter eller vid andra problem som skapar oro.  Ibland behövs fler åtgärder för att få livet att fungera igen. För de behoven kan du ansöka om hjälp hos kommunen. Du är alltid välkommen att ringa och rådgöra med oss, både som privatperson eller som professionell.

Kommunen arbetar med lösningsfokuserad familjebehandling, som kan bestå av exempelvis stödjande samtal, praktisk/pedagogisk hjälp i hemmet och individuellt utformat samverkansstöd. Insatserna utförs efter biståndsbedömning, vilket innebär att man först ansöker om hjälpen.

Det här kan vi hjälpa till med:

 • Samverkan och kartläggning under pågående utredning
 • Krisstöd
 • Umgängesstöd
 • ViNR – samtalsstöd till våldsutsatta samt våldsutövare
 • Trappansamtal / Barnsamtal
 • Föräldrastödsutbildning COPE; Barn-och tonår
 • Nätverksmöten
 • Förebyggande familjestöd på familjecentralen i form av tidiga hembesök och stödjande samtal
 • Serviceinsatser i form av råd och stöd, 3-5 samtal

Insatserna utförs av gruppledare, familjebehandlare och familjestödjare.

Verksamheten är riktad mot ungdomar, ensamkommande och unga vuxna och är en biståndsbedömd insats, vilket innebär att man får ansöka om den. Stödboendet erbjuder ett omfattande stöd under trygga och säkra former. Syftet med insatsen är att den unga får träna och förbereda sig för ett självständigt boende och vuxenliv. Målsättningen är att individen ska kunna klara sin dagliga livsföring, fungera i skola eller annan sysselsättning, kunna hantera sin ekonomi, ha ett socialt nätverk och en meningsfull fritid.

Behandlingspedagogerna som arbetar på boendet identifierar behovet av stöd tillsammans med klienten inom olika livsområden och planerar hur stödet ska genomföras, efter uppdrag av ungdomens handläggare på Socialtjänsten.

På Nova stödboende är det nolltolerans mot droger och våld.

Kontaktuppgifter

 • Nova behandling

  Telefonnummer:
  0157-43 04 03
  Vi har telefontid vardagar mellan 08.00-16.00.

  Besöksadress:
  Södra Järnvägsgatan 3 Flen

  Nova stödboende

  Telefonnummer:
  Nås via Kontaktcenter,
  0157-43 00 00

Taggar:

Nova stödboende
Familjestöd
Stöd till barn, ung och familj

Sidan uppdaterad: 2023-10-03

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

Suddig siluett av en människa som sitter på en parkbänk 

Stöd vid missbruk & beroende

Om du upplever att du har beroendeproblematik av något slag kan kommunen hjälpa dig att göra en förändring.

Stöd vid riskbruk

Stöd vid missbruk

Droger, alkohol och spel

bild på människa som håller i en mobiltelefon

Orosanmälan

Här hittar du information om orosanmälan och råd som kan hjälpa om du tror att ett barn, ung eller vuxen riskerar att fara illa.

Orosanmälan

Oro för barn, ung eller vuxen

En mans knutna näve i förgrunden, en ihopkrupen kvinnogestalt i bakgrunden 

Stöd vid våld i nära relationer

Här hittar du information om vilket stöd som erbjuds vid hot och våld i nära relationer. Informationen riktar sig både till dig som är utsatt för våld eller känner någon som är utsatt, men även för dig som utövar psykiskt eller fysiskt våld.

våldsutövare

våldsutsatt

stöd vid våld i nära relation