Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Busshållplatser

Busshållplatser bör placeras optimalt i förhållande till sitt upptagningsområde med särskilt beaktande för resenärens säkerhet och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.

  • Busshållplatser ska utformas i enlighet med typritning Tillgänglighetsanpassad hållplats.
  • Överbyggnaden ska dimensioneras i enlighet med Dimensionering, gatuöverbyggnad.
  • Om det finns en cykelbana som passerar busshållplatsen ska den i möjligaste mån dras bakom hållplatsläget. Det är lämpligt att anslutningen till hållplatsen utformas så att man som cyklist inte väljer att cykla över hållplatsen.

Taggar:

Busshållsplats
Buss

Sidan uppdaterad: 2023-12-27

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll