Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kommunens fastigheter

Här hittar du information om kommunens egna fastigheter.

Flens Kommunfastigheter AB, FKAB

Flens Kommunfastigheter AB, FKAB, äger Flens kommuns verksamhetsfastigheter och har till uppdrag att tillgodose kommunens verksamheters behov av lokaler.De ansvarar för kommunens offentliga byggnader såsom skolor, barnstugor, äldrebostäder och sjukhem, förvaltningsbyggnader, byggnader med samlingslokaler samt ett fåtal bostadsbyggnader. Undantaget är sport- och fritidsanläggningar som förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer om Flens Kommunfastigheter AB, FKAB genom att klicka på nedanstående knapp:

VA-anläggningar med vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer som finns i kommunens fastigheter förvaltas av sörmland vatten och avfall AB.

Taggar:

Fastigheter
Kommunala fastigheter
Kommunens fastigheter

Sidan uppdaterad: 2024-06-07

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll