Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kommunala bolag

På denna sida hittar du information och kontaktuppgifter till våra kommunala bolag, samt instruktioner för felanmälan och journummer till Flens kommunfastigheter.

Ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av Flens kommun och som drivs utan vinstintressen. Det innebär att allt överskott går tillbaka till hyresgästerna i form av olika underhållsåtgärder. Idag finns ca 1 800 lägenheter i olika storlekar, standard och prisnivåer. Det finns även radhusliknande boende, servicelägenheter, ungdomslägenheter samt lägenheter som är lämpliga för barnfamiljer.

Kontaktuppgifter

Postadress
Box 74
642 22 Flen

Besöksadress
Storgatan 23
642 22 Flen

Telefon
0157-43 17 00
0157-43 17 10 (hyresavd)

Bolaget ägs till 100 procent av kommunen. Bolaget har till uppgift äga Flens kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Bolaget äger 33 procent av Sörmland Vatten och Avfall AB.

Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolaget ägs till 33 procent av Flen Vatten och Avfall AB, övriga ägare är Katrineholm och Vingåker. Bolagets verksamhet är att sköta drift av kommunens vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar.

Kontaktuppgifter

Postadress
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Telefon
0150-80 01 00

Unikabruket AB ägs till 100 procent av kommunen. Bolaget startades i slutet av 2007 och har till uppgift att hyra ut en fastighet inom bruksområdet i Hälleforsnäs.

Kontaktuppgifter

Postadress
Unikabruket AB
C/O Flens Bostads AB
Box 74
642 22 FLEN

Telefon
0157-43 00 00 (vxl)

Flens Kommunfastigheter AB, FKAB äger Flens kommuns verksamhetsfastigheter och har till uppdrag att tillgodose kommunens verksamheters behov av lokaler. De ansvarar för kommunens offentliga byggnader såsom skolor, förskolor, äldreboenden, förvaltningsbyggnader samt fritidsanläggningar.

Fastigheterna ska förvaltas med långsiktig miljöhänsyn, effektivt utformade och ändamålsenligt för att passa kommunens verksamhet. Bolaget erbjuder dessutom fastighetsrelaterade tilläggstjänster som lokalvård.

Felanmälan görs enklast via FKABs kundportal där du kan registrera, följa och söka ditt ärende. För övriga frågor kan du skicka e-post fkab@flen.se

Kontaktuppgifter

Postadress
Flens kommunfastigheter AB, FKAB
642 81 Flen

Fakturaadress
Flens Kommunfastigheter AB
FE927 PMA1200
SE-831 90 Östersund

Organisationsnummer
556823-9288

För att komma i kontakt med oss som arbetar på FKAB i övriga frågor

VD
Perra Hermansson
Telefon
0157-43 01 88

Ekonomichef
Stefan Pettersson
Telefon
0157-43 01 62

Driftchef
Calle Öman
Telefon
0157-43 01 80

Projektchef
Tommy Norrby
Telefon
0157-43 01 83

Lokalvårdschef
Marina Andersson
Telefon
0157-43 01 68

Styrdokument

Årsredovisningar

Felanmälan

För att göra en felanmälan eller anmäla avvikelser i FKAB:s fastigheter, använder du vår kundportal (se länk nedan).

För akuta ärenden (dygnet runt, även jour) gäller ett och samma nummer: 0157-430163.

Syftet med bolaget Framtidsbruket AB är att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av Hälleforsnäs bruksområde och därmed hela Hälleforsnäs genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheterna med inriktning på handel, småindustri och kulturaktiviteter.

Kontaktuppgifter:

Postadress
Framtidsbruket AB
Att: Jan-Åke Henriksson
642 81 Flen

Verkställande direktör
Jan-Åke Henriksson

Telefon
0157-43 00 00 (vxl)
0157-43 01 60

Taggar:

Kommunala bolag
journummer FKAB
felanmälan FKAB
UnikabruketAB, Flens vatten och avfall AB, Flens bostad AB

Sidan uppdaterad: 2024-03-10

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll