Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Receptfria läkemedel

Här hittar du information och regelverk kring försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln.

Om du som näringsidkare vill bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel, krävs att du först anmäler handeln till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket beslutar om vilka läkemedel som får säljas i butik. Läkemedlen ska köpas in från en leverantör som har partihandelstillstånd för läkemedel. Det är inte tillåtet att köpa läkemedel på ett apotek eller i en annan butik och sälja dessa vidare. Läkemedlen ska ha svensk märkning och vara godkända för försäljning utanför apotek.

Den som köper receptfria läkemedel i butik måste vara över 18 år.

Det krävs ingen farmaceutisk utbildning för att få bedriva detaljhandel med de utvalda receptfria läkemedlen. Försäljaren ska däremot kunna upplysa konsumenter om var de kan få rådgivning om läkemedlen.

För att få sälja receptfria läkemedel måste du först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Vid förändringar i verksamheten, till exempel ändrade kontaktuppgifter, ska en ändringsanmälan göras till Läkemedelsverket. Det gäller även om du vill sluta sälja läkemedel.

Innan du börjar sälja läkemedel måste du ha ett egenkontrollprogram för ditt försäljningsställe med skriftliga rutiner hur läkemedel ska hanteras och säljas. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker hantering av de receptfria läkemedlen.

I Flens kommun är det Bygg- och miljöavdelningen som kontrollerar så att reglerna för försäljning av receptfria läkemedel i butiker följs. Vid besöken används en checklista som Läkemedelsverket tagit fram och efter varje besök får verksamheten en rapport som sammanfattar resultatet. Om Bygg- och miljöavdelningen upptäcker allvarliga eller upprepade brister vid kontrollen meddelas Läkemedelsverket som sedan driver ärendet vidare.

Den som anmält försäljning av receptfria läkemedel ska varje år betala en tillsynsavgift till Läkemedelsverket. Avgiften är för närvarande 1600 kronor per kalenderår (januari-december). Utöver det tar kommunen ut en avgift för kontrollbesöken. Denna avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Se kommunens författningssamling för aktuell taxa.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Receptfritt
Läkemedel

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll